Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus 1966

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus 1966 on laaja väestöpohjainen tutkimusohjelma, jonka osana toteutetaan ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston NFBC1966 PA -yhteishanke.

Hankkeen tavoitteena on 

  • selvittää fyysisesti aktiivisen ja inaktiivisen elämäntavan syntymiseen yhteydessä olevat tekijät elinkaaressa
  • selvittää näiden tekijöiden sekä fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja ravitsemuksen yhteys terveyteen, koettuun hyvinvointiin, terveyspalvelujen käyttöön ja sosioekonomiseen asemaan
  • selvittää paikkatietoon perustuvien asuinympäristön luonnollisen ja rakennetun ympäristön piirteiden (esim. väestötiheys, katu-verkosto, maankäyttö, palveluiden etäisyydet, luonnon monimuotoisuus) yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin Lue lisää

 

Tutkimuksen johtaja on professori Raija Korpelainen.

Tutkimusryhmän jäsenet:

Timo Jämsä, professori, tutkimuksen varajohtaja

Jouko Miettunen, professori

Jarmo Rusanen, professori

Heli Koivumaa-Honkanen, professori

Maarit Kangas, FT

Tiina Lankila, FT

Tiina Ikäheimo, FT

Katja Kangas, FT

 

Jatko-opiskelijat:

Riitta Pyky, LitM, liikuntalääketiede, liikuntatiede

Mikko Kärmeniemi, LitM, KM, liikuntalääketiede

Soile Puhakka, FM, maantiede

Anna-Kaisa Karppanen, TtM, terveystieteet

Petra Tjurin, FM, lääketieteen tekniikka

Marjo Seppänen, FM, maantiede

Vahid Farrahi, FM, tietojenkäsittelytieteet

Mahsa Modarres-Sadeghi, LL, lääketiede