Työn kehittäminen

Sujuva arki, mielekäs työ

 • Kenelle suunnattu?
  • Esimiehet, työyhteisöt, tiimit yrityksissä ja organisaatioissa
 • Näin palvelemme:
  • On sekä organisaatioiden että työntekijöiden etu, että työ on tuottavaa, mielekästä ja sujuvaa. Työpajoissa pysähdymme ottamaan työstä tilannekuvan, paikantamaan voimavarat ja kasvun paikat sekä hakemaan liiketoimintaa tukevat ratkaisut toiminnan sujuvoittamiseksi.
 • Näin hyödytte:
  • Syntyy yhteinen ymmärrys työn sujumisesta, haasteista, ja ratkaisuista.
  • Osallistava työskentely sitouttaa, innostaa ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa.
  • Esimies saa työkaluja muutosjohtamiseen.
  • Arki paranee: työ selkeytyy ja tehostuu. Tuloksellisuus tuo mielekkyyttä ja lisää hyvinvointia.
 • Näin sen teemme:
  • Tiedonkeruu: haastattelut ja työhön tutustuminen
  • Työpajat 3x 3h
  • Työpajoihin osallistuu koko tiimi tai työyhteisö ja ne suunnitellaan esimiehen kanssa.
  • Yhteenveto ja jatkosuunnitelma esimiehen käyttöön.
  • Valmennus kestää 4kk

 

Työkykyjohtamisen kartoitus

 • Kenelle suunnattu?
  • Yrityksen johto
 • Näin palvelemme:
  • Työhyvinvoinnin nykytilan kartoitus on ihan ensimmäinen askel työkykyriskien haltuunotossa. Kartoitamme yrityksen työkykyjohtamisen nykykäytännöt, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Laadimme yhteistyössä työhyvinvointisuunnitelmaan yrityksellenne.
 • Näin hyödytte:
  • Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden ja riskien tunnistaminen
  • Nykyisten käytäntöjen kustannusten ja säästöpotentiaalin tunnistaminen
  • Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen
 • Näin sen teemme:
  • Toteutamme verkkokyselyn ja haastattelun sekä perehdymme työhyvinvointiin liittyviin dokumentteihin. Koostamme yhteenvedon ja alustavan työhyvinvointisuunnitelman, jotka käymme läpi yhdessä johdon kanssa. Haastattelu (30min) ja palaute (45min) on mahdollista toteuttaa etäyhteydellä.

 

Osaaminen näkyväksi

 • Kenelle suunnattu?
  • Esimiehet, työyhteisöt, tiimit yrityksissä ja organisaatioissa
 • Näin palvelemme:
  • Työpaikan tärkein voimavara on osaava henkilöstö. Osaamisen varmistaminen lisää työhön sitoutumista ja luo onnistumisen elämysten kautta työhyvinvointia. Työyhteisön osaamisen varmistaminen ja sen kehittäminen on johdon ja työntekijöiden yhteinen asia. Prosessissa määrittelemme työpajatyöskentelyn keinoin yhdessä esimiehen ja tiimin kanssa osaamistarpeet suhteessa strategiaan. Osaamiskartoitukset toimivat tukena mm. muutosprosesseissa, jolloin osaamisalueiden yhteinen määrittely on osa muutosprosessia ja tukee henkilöstön muutosvalmiutta.
 • Näin hyödytte:
  • Tuo näkyväksi henkilöstön osaamisen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • Työntekijän ymmärrys omasta asiantuntijuudesta lisääntyy
  • Esimies saa työkaluja johtamiseen: tulokset toimivat johtamisen tukena mietittäessä mm. kehityskeskusteluissa ammatillisen kehittymisen tuen tarpeita, henkilöstön sijoittelua ja koulutussuunnittelussa
  • Osallistava työskentely sitouttaa ja innostaa työhön
 • Näin sen teemme:
   • Osaamisvaatimusten alustava määrittely (esimies(tiimi) + avainhenkilöt), 2h
   • Osaamisvaatimusten rikastaminen (tiimi), 2h/tiimi
  • Työpajat
  • Sähköinen osaamiskartoituksen laatiminen työpajojen pohjalta
  • Sähköisen osaamiskartoituksen toteuttaminen
  • Palauteraportit + tulosten läpikäynti johdon kanssa, 2h
  • Preppaus osaamisen kehittämissuunnitelmien tekemiseen.
  • Prosessin toteutusaika on räätälöitävissä ja se riippuu osallistujamäärästä, prosessi on mahdollista viedä läpi kuudessa viikossa.

 

 Asiantuntijaluennot ja muutaman kerran ryhmätapaamiset

 • Asiantuntijaluentojen tai muutaman kerran ryhmätapaamisten sisällöt voivat liittyä esimerkiksi:
  • työn ja ajan hallintaan
  • työyhteisötaitoihin
  • läsnäolon taitojen ja mielen kuormittumisen ehkäisyn opetteluun
  • vastuunkantamisesta koituvan tyydytyksen kirkastamiseen
  • myötötuntouupumuksen välttämiseen
  • palvelulupauksen rakentamiseen.

 

Työnohjaus / coaching

 • Kenelle suunnattu?

Yksilötyönohjaus/ coaching:

 • Johto, esimiehet, työntekijät. Silloin, kun        
   • työn suunta, hallinta tai motivaatio on hakusessa
   • asiakastyö kuormittaa ja on tarve purkaa asiakastilanteita
   • työtilanne on kuormittunut
   • ei tiedä, miten toimia alaisen, esimiehen tai työkaverin kanssa.
   •  työ ei oikein suju
   • on tarve jutella ulkopuolisen kanssa omasta työstä.
   • työ ahdistaa.

Ryhmätyönohjaus /coaching

 • Tiimit, johtoryhmät. Esim. silloin, kun
  • asiakastyö kuormittaa ja on tarve purkaa asiakastilanteita
  • työtilanne on kuormittunut
  • yhteistyö ei oikein suju.
 • Näin palvelemme:
  • tarjoamme pidempikestoista työnohjausta tai muutaman kerran coachingia.
 • Näin hyödytte:
  •  parempi motivaatio, työhyvinvointi, yhteishenki ja työn tulos sekä tyytyväiset asiakkaat.
 • Näin sen teemme:
  • Työotteemme on ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen. Autamme asiakastamme toimimaan työhyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden edistämiseksi.
  • Olemme tukena solmujen aukaisussa. Joskus solmu voi aueta jo yhdellä kerralla, joskus tarvitaan muutama kerta tai pidempi prosessi. Joskus työnohjaukselle on jatkuvaa tarvetta työnluonteen vuoksi.

 

Johtamisen sparraus:  strategian toimeenpanemisesta valmentavaan esimiestyöhön

 

 • Kenelle suunnattuja palveluita?
  • Johto ja esimiehet keskiössä
 • Näin palvelemme:
  • Kartoitamme tarpeenne, rakennamme mallin toimintanne kehittämiseksi, viemme mallin käytäntöön yhdessä teidän kanssa ja valmennamme esimiehet ja tarvittaessa koko työyhteisön mallin käyttöön.
  • Toimimme käytännönläheisesti, ratkaisukeskeisesti.
 • Näin hyödytte:
  • Palvelumme tavoitteena ovat motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät, tuloksekas toiminta ja tyytyväiset asiakkaat.
 • Näin sen teemme:
  • Teemme tarpeitanne vastaavan avaimet käteen –paketin. Hyödynnämme hyviksi osoittautuneita malleja ja tuloksellista työtä tukevia menetelmiä.
 • Voitte valita:
  • johdon ja työyhteisöjen kehittämispäiviä ja -prosessin.
  • henkilöstöjohtamisen ammattilaisen teille ”vuokralle”, jolloin asiantuntijamme tulee laittamaan kuntoon ”rempalla” olevaa asiaa määräajaksi.
  • molemmissa tapauksissa haluamme tehdä itsemme tarpeettomiksi palvelumme jälkeen.
 • Lue lisää johtamisen palveluistamme.  

 

Lisätiedot:

Jaana Ukonaho, jaana.ukonaho@odl.fi, puh (050) 312 5755

 

 

Leena Keränen
Kehittämispäällikkö
050 312 7822
leena.keranen@odl.fi
Minna Ruokangas
ODL Yhteisötoiminnan päällikkö / työyhteisökehittäjä
050 312 5795
minna.ruokangas(at)odl.fi
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö
050 312 5755
jaana.ukonaho(at)odl.fi