Psyykkisessä valmennuksessa hyödynnetään hyviksi todettuja coachingin ja minfulnessin metodeja.

Coaching

  • tavoitteellista valmennusta, jossa coach auttaa valmennettavaa jäsentämään haasteitaan ja toteuttamaan tavoitteitaan.

Meillä on usein itsellämme ratkaisujen avaimet. Joskus ne vaan tahtovat olla niin syvällä taskussa, että tarvitsemme kaveria kaivamaan ne esille ja rohkaisua käyttämään niitä. Coach on tuo kaveri.

  • Tarvittaessa coach myös haastaa ja valmennettavan ajattelu- ja toimintatapoja,mutta ennen kaikkea coach on kannustava kumppani.

Mindfulness

Mindfulnessilla tarkoitetaan kykyä asettua tähän hetkeen.Parantuneilla läsnäolon kyvyillä on todettu olevan selviä vaikutuksia mm.

  • stressinhallintakyvyn lisääntyminen
  • asioiden priorisointikykyyn
  • selviämiseen haastavissa työtilanteissa.

Monet kokevat myös elämänilon voimistuneen paremman läsnäolon myötä.

Yllä on yksi malli valmennuskokonaisuudesta - räätälöidään teille oma!

Kysy lisää:  Palvelujohtaja Jaana Ukonaho,  jaana.ukonaho@odl.fi, puh (050) 312 5755