Hyvällä johtamisella tuloksia ja hyvinvointia

Ohjaako teillä strategia koko henkilöstön tekemistä? Toteutuuko strategia?

Tukevatko johtamisen käytännöt tavoitteiden saavuttamista ja tarvittavan uuden osaamisen kehittymistä? Auttavatko esimiehet työntekijöitä onnistumaan?

ODL Työn sujuvuuspalveluista saatte tukea henkilöstöjohtamisen vahvistamiseen.

  • Vedämme kaverina johdon ja työyhteisöjen kehittämispäiviä ja -prosesseja.
  • Voit "vuokrata" meiltä henkilöstöjohtamisen ammattilaisen luomaan/kehittämään johtamisen käytäntöjä ja valmentamaan tuloksellista esimiesotetta.
    • asiantuntija voi olla teillä töissä kaksi päivää, viikon, kaksi tai kaksi kuukautta. Tarpeidenne ja resurssienne mukaan.

Alla esimerkkejä henkilöstöjohtamisen palveluistamme. Palvelun sisältö räätälöidään vastaamaan tarpeitanne. Kysy lisää:  Palvelujohtaja Jaana Ukonaho,  jaana.ukonaho@odl.fi, puh (050) 312 5755

 

Johtamiskäytännöt kuntoon

Työn tehottomuuden, heikkojen tulosten, työyhteisöongelmien ja työpahoinvoinnin taustalla on usein epäselvä työnjako, tehtävien epämääräisyys, työn tarkoituksen hämärtyminen, tavoitteiden puutteellinen viestintä ja/tai rutinoitumisesta johtuva turhautuminen.

Hyvän johtamisen tunnusmerkkejä ovat selkeät käytännöt ja vastuuttava ja valmentava esimiestyö. Iloinen fiilis ja tsemppaus eivät riitä, jos rakenteet eivät ole kunnossa ja toimintaa leimaa ennakoimattomuus. Olisiko teillä tarvetta luoda tai vahvistaa tuloksellisen työn tekemistä tukevia johtamisen käytäntöjä?

 

Strategia käytäntöön

Vaasan yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yrityksen strategian ymmärtäminen on työntekijöiden lisäksi hukassa myös yritysten johdolta. Yhtiöiden ylimmästä johdosta 13 prosenttia ja keskijohdosta vain kahdeksan prosenttia pystyy ilmaisemaan yrityksen strategian niin kuin se on yhtiössä virallisesti määritelty.

Onko teidän organisaatiolle määritetty suunta ja viety käytännön toimiksi? Tietävätkö kaikki työntekijät oman osuutensa strategian toteuttamisessa? Joskus tuuli voi sattumalta viedä oikeaan satamaan mutta, jos laivaa ei johdonmukaisesti ohjata, on suuri riski rantautua autiolle saarelle tai joutua haaksirikkoon. Uskallatteko ottaa riskin?

Kun tiedetään, minne ollaan menossa, sinne on helpompi päästä.

 

Esimiestyön kehittäminen

Tiedostetaanko teillä valmentavan ja vastuuttavan esimiestyön vaikutukset työn tuloksellisuuteen sekä työntekijöiden motivoitumiseen ja hyvinvointiin. Toimitaanko teillä valmentavalla työotteella?  

Meillä kaikilla työntekijöillä on usein itsellämme ratkaisujen avaimet. Joskus ne vaan tahtovat olla taskun pohjalla muiden tavaroiden alla niin syvällä, että tarvitsemme kaveria kaivamaan ne esille ja rohkaisua käyttämään niitä. Esimiehen tehtävä on usein olla tuo kaveri. Valmentava ote esimiestyössä on monesti kysymysten esittämistä ja ratkaisujen etsimisen tukemista. Kyse on siis aika yksinkertaisista asioista. Tarvitaan kuitenkin asian tiedostamista ja avuksi voi olla myös muutamien valmennusmetodien osaaminen. Opetellaanko yhdessä?    

Joskus esteenä hyvälle esimiestyölle voi olla sokeus omaa toimintatapaa kohtaan. Silloin oman toiminnan tiedostaminen, tarkastelu ja kehittäminen voivat lisätä sekä omaa että alaisten työssä onnistumista.

 

Osaaminen kuntoon

Onko teillä tunnistettu muuttuvissa tilanteissa ja strategian toteuttamisessa tarvittavat uudet osaamiset? Voiko tavoitteiden toteutuminen jäädä kiinni osaamattomuudesta?

Osaamisen kehittämisessäkin tarvitaan selkeitä rakenteita, yhtenäisiä käytäntöjä, valtuuttavaa esimiestyötä sekä kyseenalaistamisen sallivaa ja innovointiin rohkaisevaa ilmapiiriä.

Osaamisen kehittymisessä voidaan tehostaa selkeillä käytännöillä ja rohkaisevalla asennoitumisella. Ei monimutkaista rakettitiedettä vaan asian tiedostamista, selkeitä rakenteita ja osaamisen kehittymiselle suotuisaa asennetta kautta organisaation.

 

Palkitseminen ja urapolut 

Perustuuko teillä palkitseminen tehtävän vaativuuksiin? Kaikilla organisaation tasoilla? Onko tehtävien vaativuustasot ja urapolut kuvattu ja viestitty? Onko etenemismahdollisuuksia sekä asiantuntija- että esimiestehtävissä. Tuntevatko työntekijät ne? Onko riski, että työntekijöitä lähtee, koska mahdollisuuksia tehtävien vaihtoon tai vastuullisempiin töihin ei tunneta. 

 

Onnistuneet rekrytoinnit

Onko teillä rekrytointien pohjana selkeät tarvemäärittelyt ja tehtävänkuvat? Pysyykö tehtävänkuva kirkkaana mielessä koko rekrytointiprosessin ajan? Kuinka jouhevasti ja ripeästi rekrytointiprosessit sujuvat? Kuinka arvioitte hakijoiden osaamista, työskentelytapoja ja motivaatioita?

Onko homma hanskassa vai kaipaisitteko sparrausta rekrytointeihin?