Työn kehittämisen hankkeet

Virettä firmaan - Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta hoiva-alan pk-yrityksiin 2015-2017

Virettä firmaan -hanke tavoitteena on lisätä yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia ja sitä kautta edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä toimialan nopeassa muutoksessa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Hanke edistää myös yrittäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista.

Uutta tekemässä-UUTE 2015-2018

Uute-hanke

LIITY2 - Liikettä työpäivään - energiaa elämään

LIITY-hanke on ODL Liikuntaklinikan, Laturi Corporation Oy:n ja Talenom Oy:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on työyhteisön energisyyden ja vireyden lisääminen terveysliikuntaa edistämällä.