Yhdessä tekemisessä on  ITUA!                                                                                

Minun Rajakyläni. Meidän Rajakylä. Tehdään, osallistutaan ja vaikutetaan Rajakylän alueen hyvinvointiin ja turvallisuuteen. ITU2 -hankkeessa kehitetään uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyvät alueen asukkaiden, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Rakennamme yhdessä uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja, jotka tukevat julkista palvelua.

Rajakylässä Ruiskukkatie 3 A 1.ssä on kaikkien asukkaiden yhteinen olohuone, johon voi tulla lukemaan päivän lehdet kahvikupposen äärellä, hoitaa asioita tietokoneella sekä tutustua ja rupatella muiden asukkaiden  kanssa. Olohuoneessa työskentelee eri alojen osaajia, joilta voit saada neuvoja ja ohjausta arjen kysymyksissä; terveyteen, hyvinvointiin, työllistymiseen, yhteiskunnan palveluihin pääsemiseen tai lomakkeitten täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Siellä kokoontuu päivittäin useita harraste- ja hyvinvointiryhmiä, joihin kaikilla rajakyläläisillä on vapaa pääsy. Olohuoneella voi kokoontua ystävien kanssa myös omatoimisesti ja kokoustaa ilta-aikaan.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ja työmenetelmiä asukkaiden hyvinvoinnin vahvistajana. Alueen työttömille rakennetaan palvelupolkuja sosiaaliseen kuntoutukseen, työllistymis- ja aktivointitoimenpiteisiin ja näin edistetään sijoittumista tuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille.

Rajakylässä käynnistetään osallistuvan budjetin kokeilu, jossa asukkaat saavat ideoida ja äänestää, mihin kohteeseen annettu rahoitus käytetään. Kokeilulla halutaan saada asukkaat kiinnostumaan ja vaikuttamaan oman alueensa kehittämiseen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Oulun kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaaalirahasto.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017–31.7.2020.

Tervetuloa Rajakylän olohuoneeseen!
Olohuoneen osoite: Ruiskukkatie 3 A 1.

Facebook: rajakylän olohuone

Yhteyshenkilö:
Tarja Siira, YTM, projektipäällikkö
p.050-3125756

 

 

Kannen kuva valokuvaaja Lauri Kaikkonen