Työllisyyttä edistävät hankkeet

Työllisyyttä edistävissä hankkeissa tuemme erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden hyvinvointia ja parannamme heidän mahdollisuuksiaan sijoittua työelämään. Tarjoamme hankkeiden kautta uusia mahdollisuuksia  alueellisten työllisyysstrategioiden tukemiseen.

Jokaisen ODL:n toteuttaman työllisyyttä edistävän hankkeen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden työllistymisvalmiuksia, edesauttaa työllistymistä sekä toimia yhteistyössä muiden työllisyyttä edistävien tahojen kanssa.

Tarjoamme palveluja niin työnhakija-asiakkaille kuin työnantajillekin, tavoitteena saada työvoiman kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla kohtaamaan.

Käynnissä olevat hankkeet

Hyty – Hyvinvointia ja työkykyä oululaisille työnhakijoille

ITU2 -Yhdessä tekemisessä on ITUA!