ODL Startti-kuntouttava työtoiminta

Kenelle suunnattu

ODL Startin kuntouttava työtoiminta on suunnattu työikäisille työttömille työnhakijoille. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden ja Oulun kaupungin aikuis- ja nuorisososiaalityön kautta.

Näin palvelemme

Työskentely tapahtuu viidessä eri työtoimintapisteessä; kädentaito-, verstas-, kahavila Pööna, keittiö- ja tietsikkapajalla. Työtoimintapisteet tekevät tiivistä yhteistyötä.

ODL Startissa keskitytään arjen-  ja työelämätaitojen harjoitteluun ja työhakutaitojen kehittämiseen sekä opiskeluvalmiuksien parantamiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu pajatyöskentelyn lisäksi ryhmätoimintaa, jossa sisältöinä on esimerkiksi tutustumiskäyntejä ja liikuntaa. 

Työtoimintapäiviä on 1-4 viikossa ja päivässä työskennellään 4-6 tuntia. Sopimuksen pituus riippuu asiakkaan tilanteesta, alkaen kolmen kuukauden jaksosta.

Työtoimintapisteet

Kuntoutuskahavila Pööna on 20 asiakaspaikkaa omaava kahvila,  jossa myydään kahvia ja teetä sekä suolaisia ja makeita leivonnaisia.

Keittiöpajalla valmistetaan monipuolisesti erilaisia ruokia ja leivonnaisia. Lisäksi huolehdimme keittiömme puhtaudesta eli teemme myös siihen liittyviä siivous- ja puhdistustöitä.

Kädentaitopajalla tehdään huonekalujen verhoilua, alihankintatyötä, erilaisia sisustus- ja korjausompelutöitä ja myytäviä tuotteita Pöönän puotiin. Kädentaitopajalla on mahdollista myös kokeilla kuvataiteen ja tekstiilitaiteen eri tekniikoita.

Verstaspajalla tehdään askarteluluontoisia puu- ja metallitöitä. Lisäksi verstaslaiset hoitavat tiloihin liittyviä pienimuotoisia kiinteistöhuolto- ja remonttitehtäviä.

Tietsikkapajalla rakennetaan, korjataan ja huolletaan tietokoneita ja tehdään töitä eri ohjelmia hyödyntäen.

Kaikki toiminta on asiakaslähtöistä, jolloin työtehtävien tekeminen sovitetaan jokaiselle asiakkaalle voimavarojen ja osaamisen mukaisesti. Näin ollen, myös palveluntarjontamme saattaa vaihdella jonkin verran asiakkaiden osaamisesta ja vahvuuksista riippuen.

Lisätiedot

Suvi Tuomikoski, tiimivastaava, kuntoutusohjaaja, keittiöpaja, puh. 050 312 8351 

Maritta Hyttinen, työvalmentaja, kahavila Pööna, puh. 050 312 5710

Sari Lapinkangas, kuntoutusohjaaja, kädentaitopaja, puh. 050 312 5696

Kyösti Karttunen, kuntoutusohjaaja, verstaspaja, puh. 050 312 5674

Jarkko Timonen, IT-ohjaaja, työvalmentaja, Oulunsalon tietsikkapaja, puh. 050 312 5666

 

 

Maritta Hyttinen
työvalmentaja
050 312 5710
maritta.hyttinen(at)odl.fi
Juha Karhula
Työvalmentaja
0503125683
juha.karhula(at)odl.fi
Kyösti Karttunen
Kuntoutusohjaaja, lähihoitaja
050 312 5674
kyosti.karttunen@odl.fi
Sari Lapinkangas
Kuntoutusohjaaja
050 312 5696
sari.lapinkangas(at)odl.fi
Jarkko Timonen
Työvalmentaja/it-ohjaaja
050 312 5666
jarkko.timonen(at)odl.fi
Suvi Tuomikoski
tiimivastaava
050 312 8351
suvi.tuomikoski(at)odl.fi