ODL Startti-kuntouttava työtoiminta

Kenelle suunnattu

ODL Startin kuntouttava työtoiminta on suunnattu työikäisille työttömille työnhakijoille. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden ja Oulun kaupungin aikuis- ja nuorisososiaalityön kautta.

Näin palvelemme

Työskentely tapahtuu kuudessa eri työtoimintapisteessä; kädentaito-, verstas-, kahavila Pööna, keittiö-, remppa- ja tietsikkapisteillä. Työtoimintapisteet tekevät tiivistä yhteistyötä.

ODL Startissa keskitytään arjen-  ja työelämätaitojen harjoitteluun ja työhakutaitojen kehittämiseen sekä opiskeluvalmiuksien parantamiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu työtoiminta työskentelyn lisäksi ryhmätoimintaa, jossa sisältöinä on esimerkiksi erilaisia teemoja, tutustumiskäyntejä ja liikuntaa. 

Työtoimintapäiviä on 1-4 viikossa ja päivässä työskennellään 4-6 tuntia. Sopimuksen pituus riippuu yksilön tilanteesta, alkaen kolmen kuukauden jaksosta.

Työtoimintapisteet

Kuntoutuskahavila Pööna on 20 asiakaspaikkaa omaava kahvila,  jossa myydään kahvia ja teetä sekä itsevalmistettuja suolaisia ja makeita leivonnaisia.

Keittiössä valmistetaan monipuolisesti erilaisia ruokia ja leivonnaisia. Lisäksi huolehdimme keittiömme puhtaudesta eli teemme myös siihen liittyviä siivoustöitä.

Kädentaidoissa tehdään huonekalujen verhoilua, alihankintatyötä, erilaisia sisustus- ja korjausompelutöitä ja myytäviä tuotteita Pöönän puotiin. Kädentaitopajalla on mahdollista myös kokeilla kuvataiteen ja tekstiilitaiteen eri tekniikoita.

Verstaalla tehdään askarteluluontoisia puu- ja metallitöitä. Lisäksi verstaslaiset hoitavat tiloihin liittyviä pienimuotoisia kiinteistöhuolto- ja remonttitehtäviä.

Tietsikka paikassa rakennetaan, korjataan ja huolletaan tietokoneita ja tehdään töitä eri ohjelmia hyödyntäen.

Rempassa kunnostetaan toimitiloja- ja piha-alueita. Lisäksi rempataan huonekaluja ja työstetään pienimuotoisesti erilaisia materiaaleja.

Kaikki toiminta on asiakaslähtöistä, jolloin työtehtävien tekeminen sovitetaan jokaiselle henkilön voimavarojen ja osaamisen mukaisesti. Näin ollen, myös palveluntarjontamme saattaa vaihdella jonkin verran asiakkaiden osaamisesta ja vahvuuksista riippuen.

Lisätiedot

Maritta Hyttinen, työvalmentaja, kahavila Pööna, puh. 050 312 5710

Susanna Alatainio, kuntoutusohjaaja, keittiö, puh. 050 312 5691

Sari Lapinkangas, kuntoutusohjaaja, kädentaidot, puh. 050 312 5696

Kyösti Karttunen, kuntoutusohjaaja, verstas, puh. 050 312 5674

Jarkko Timonen, IT-ohjaaja, työvalmentaja, Oulunsalon tietsikat, puh. 050 312 5666

Juha Karhula, työvalmentaja, Haukiputaan Remppa, puh. 050 312  5683

Suvi Tuomikoski, palveluesimies, puh. 050 312 8351