ODL Startti-kuntouttava työtoiminta

Kenelle suunnattu

ODL Startin kuntouttava työtoiminta on suunnattu työikäisille työttömille työnhakijoille. Asiakkaat ohjautuvat palveluun Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden ja Oulun kaupungin aikuis- ja nuorisososiaalityön kautta.

Näin palvelemme

Työskentely tapahtuu viidessä eri työtoimintapisteessä; kädentaito-, remontti-, kahavila Pööna, kotityö- ja tietsikkapajalla. Työtoimintapisteet tekevät tiivistä yhteistyötä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa ODL Startissa keskitytään  arjen  ja työelämätaitojen harjoitteluun ja työhakutaitojen kehittämiseen sekä opiskeluvalmiuksien parantamiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu pajatyöskentelyn lisäksi ryhmätoimintaa, jossa sisältöinä mm. tutustumiskäyntejä ja liikuntaa. 

Työtoimintapäiviä on 1-4 viikossa ja päivässä työskennellään 4-6 tuntia. Sopimuksen pituus riippuu asiakkaan tilanteesta, alkaen kolmen kuukauden jaksosta.

Työtoimintapisteet

Kuntoutuskahavila Pööna on pieni 20 asiakaspaikkaa omaava kahvila,  jossa myydään kahvia, teetä, kaakoata, leivonnaisia, piirakoita sekä lounaskeittoja.

Kotityöpajalla valmistetaan ruokaa, tehdään pienimuotoista siivousta ja kotipalvelutehtäviä. Pajalla tehdään kiinteää yhteistyötä kahavila Pöönan kanssa.

Kädentaitopajalla tehdään huonekalujen verhoilua, alihankintatyötä, erilaisia sisustus- ja korjausompelutöitä ja myytäviä tuotteita Pöönän puotiin. Kädentaitopajalla on mahdollista myös kokeilla kuvataiteen ja tekstiilitaiteen eri tekniikoita.

Remonttipajalla tehdään polkupyörien huoltoa ja korjausta, pientä pintaremonttia sekä ODL vapaaehtoistoiminnan kautta asiakkaiden kotona tehtäviä pieniä remonttitöitä.

Tietsikkapajalla rakennetaan, korjataan ja huolletaan tietokoneita ja tehdään töitä eri ohjelmia hyödyntäen.

Kaikki toiminta on asiakaslähtöistä, jolloin työtehtävien tekeminen sovitetaan jokaiselle asiakkaalle voimavarojen ja osaamisen mukaisesti. Näin ollen, myös palveluntarjontamme saattaa vaihdella jonkin verran asiakkaiden osaamisesta ja vahvuuksista riippuen.

Lisätiedot

Suvi Tuomikoski, tiimivastaava, työvalmentaja kotityöpaja, puh. 050 312 8351 

Maritta Hyttinen, työvalmentaja, kahavila Pööna, puh. 050 312 5710

Sari Lapinkangas, kuntoutusohjaaja, kädentaitopaja, puh. 050 312 5696

Heikki Tervahauta, kuntoutusohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, remonttipaja, puh. 050 312 5674

Jarkko Timonen, IT-ohjaaja, työvalmentaja, Oulunsalon tietsikkapaja, puh. 050 312 5666

 

 

tyoklinikka@odl.fi
Maritta Hyttinen
työvalmentaja
050 312 5710
maritta.hyttinen(at)odl.fi
Sari Lapinkangas
kuntoutusohjaaja
050 312 5696
sari.lapinkangas(at)odl.fi
Heikki Tervahauta
kuntoutusohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja
050 312 5674
heikki.tervahauta(at)odl.fi
Jarkko Timonen
IT-ohjaaja/työvalmentaja
050 312 5666
jarkko.timonen(at)odl.fi
Suvi Tuomikoski
tiimivastaava
050 312 8351
suvi.tuomikoski(at)odl.fi