Tsempistä tukea elämänhallintaan

Tsemppi on Oulun seudulla asuville, 14-30 -vuotiaille suunnattua mielenterveyskuntoutusta, joka toimii avopalveluna.

Tsemppi tukee nuorta, jos hän tuntee itsensä voimattomaksi, on vailla tulevaisuudensuunnitelmia tai kokee, ettei saa yksin asioitaan kuntoon.

Tulevaisuuden suunnittelua ja arjen onnistumista

Tsempin asiakkuus alkaa tutustumisvaiheella. Mietimme yhdessä nuoren kanssa, missä asioissa Tsemppi voisi olla hänelle avuksi. Suunnittelemme tulevaisuutta ja keinoja, joilla saavutamme yhdessä asetetut tavoitteet. Lähtökohtana ovat aina nuoren omat tarpeet.

Tsempin toimintaan kuuluvat mm. keskustelut, tulevaisuuden suunnittelu ja arjen taitojen harjoittelu. Järjestämme myös nuorten yhteistä ryhmätoimintaa ja retkiä. Tarvittaessa palveluun kuuluu lääkehoidon seuranta ja psykiatrin lääkehoitokontrolli.

Näin mukaan Tsemppiin

Mukaan Tsemppiin pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan mielenterveystoimistoon, sosiaalityöntekijään tai suoraan Tsempin työntekijöihin.