Etsivä nuorisotyö

Suuntaa vailla olevien tavoittamista

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat 16-29-vuotiaat Oulun seudulla asuvat nuoret, jotka ovat koulutuksen, työn tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Tavoitteena on tunnistaa suuntaa vailla olevat nuoret varhain ja ohjata nuoret heille sopivien palveluiden piiriin.

Etsivä nuorisotyöntekijä ohjaa

Etsivä nuorisotyöntekijä kartoittaa nuoren elämäntilannetta yhdessä hänen kanssaan ja ohjaa sekä neuvoo nuorta yksilöllisesti. Tavoitteena on, ettei nuori jää yksin tulevaisuudensuunnitelmiensa – tai niiden puuttumisen – kanssa, vaan pysyy palveluiden ulottuvilla.

ODL:n etsivä nuorisotyö toimii yhteistyössä Oulun kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa täydentäen kaupungin nuorten palveluita.