Etä-LAKU -perhekuntoutus


Yhteistyössä
Kun lapsella on neuropsykiatrinen häiriö

Etä-LAKU -perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, jonka 5-12 -vuotiaalla lapsella on todettu neuropsykiatrinen häiriö, esimerkiksi ADHD, Aspergerin oireyhtymä tai Touretten syndrooma. Kuntoutusta toteutetaan Lapin ja Kuusamon alueilla, pois lukien Rovaniemen ja Länsi-Pohjan alue.

Etä-LAKU -perhekuntoutuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, tukea arjen sujumista kodissa, päiväkodissa, koulussa ja kavereiden kanssa sekä turvata ja parantaa lapsen toiminta- ja opiskelukykyä.

Kuntoutuksen sisältö

Etä-LAKU -perhekuntoutus on perhelähtöistä. Se tapahtuu välimatkasta huolimatta lähellä lapsen ja hänen perheensä elämää.

Kuntoutukseen sisältyy lapsen yksilöllisiä käyntikertoja, perheen käyntikertoja ja viikonloppuna toteutettavia kuntoutuspäiviä. Kuntoutus toteutetaan kotona, päivähoidossa, koulussa tai muussa arjen ympäristössä.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132, johon liitetään lääkärin B-lausunto kuntoutuksen tarpeesta sekä moniammatillisen työryhmän lausunto. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta hakemuksen ja liitteiden perusteella.

Etä-LAKU on lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke. Kehittämishanke toteutetaan vuosina 2013-2015/2018. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä Kelan ja Lapin keskussairaalan kanssa.

Lisätietoja Etä-LAKU -perhekuntoutuksesta löytyy Kelan sivuilta.

Mika Toivonen
kuntoutusohjaaja
050 312 7287
mika.toivonen(at)odl.fi

Seija Upola
sosiaalityöntekijä
050 312 7251
seija.upola(at)odl.fi

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Etä-LAKU perhekuntoutus
Rovakatu 15
96100 Rovaniemi