Sosiaalinen nuorisotyö

 

Sosiaalinen nuorisotyö on nuorten sosiaalista vahvistamista eli nuorten elämäntaitojen vahvistamista sekä syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista. Sosiaalisen nuorisotyön työmuotoja ovat yksilötyö, ryhmätoiminnat, palveluohjaus, verkostoyhteistyö ja kotiin vietävä valmennus. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29 –vuotiaat nuoret