Yhdistämö

Asiakaslähtöisten, saavutettavien ja laadukkaiden palvelujen yhdistäjä nuorille aikuisille 

 

Yhdistämö-hankkeessa tuotetaan hyvinvointialusta -toimintamalli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osallisuuden ja työ -ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä työllisyyden edistämiseksi. Toimintamallissa julkisen palvelujärjestelmän, järjestöjen ja asukastoiminnan sekä oppilaitosten tekemä työ yhdistyy yhteiseksi, vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi palvelukokonaisuudeksi. Kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laatua, saavutettavuutta sekä palvelujen yhteentoimivuutta.

Kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat tai pidempään työtä hakeneet sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat 18-35-vuotiaat oululaiset, erityisesti paljon palveluita tarvitsevat nuoret aikuiset, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja tiiviistä palvelukoordinaatiosta. Välillisenä kohderyhmänä ovat asiakaskohderyhmän parissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimijat, muut julkiset toimijat sekä järjestöjen työntekijät. 

Toiminnassa hyödynnetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä, osallistavia työskentelytapoja sekä kehittävää arviointia. Hankkeessa tuotetaan tietoa käytettyjen menetelmien ja toimintamallin vaikutuksista ja nuorten kiinnittymisestä yhteiskuntaan. Tietoa voidaan käyttää johtamisen, palvelujen kehittämisen sekä poliittisten päätösten tekemisen välineenä.

 Yleisesite asiakkaalle

  Yksilötoiminta esite asiakkaalle

Käytössä työkalut:  ja

Käytämme työskelyssä 3X10D® -elämäntilannemittaria, jonka avulla nuori voi arvioida omaa elämäntilannettaan keskeisten elämänalueiden kautta. Itsearviointi toimii pohjana toiminnan suunnittelussa ja etenemisen seurannan välineenä. Nuorta kannustetaan hyödyntämään myös itsenäisesti Zekki-palvelua

Kohtaamispaikkatoimintaa rakennetaan yhteiskehittämällä 

Yhdistämön kohtaamispaikkatoiminta nuorille aikuisille käynnistyi lokakuussa nuorilta tulleiden ehdotusten pohjalta ODL HELMI-kahvilassa (Isokatu 47). Kohtaamispaikka on avoinna maanantaisin klo 13-17.

Koronatilanteesta johtuen osallistujien määrä on rajoitettu. Pääset mukaan ilmoittautumalla etukäteen:

17.5. 2021 https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-3.5%2E  tai laita viestiä Saana 0503126654, Piritta 0503126345

Kiimingin Syke-talolla kohtaamispaikka on 8.4. alkaen avoinna torstaisin klo 10-12. Toiminta järjestetään koronarajoitukset huomioiden.

Toimintaa kehitetään yhteiskehittämisen avulla. Tule mukaan rakentamaan kohtaamispaikkaa piipahtamalla kohtaamispaikassa ja klikkaamalla padlet-alustaa.       

Padlet-linkit: 

Ohjautuminen kohtaamispaikkaan (2.11.2020)

Kohtaamispaikan erityispiirteet ja merkitykselliset tekijät (26.11.2020)

Yhdistämön koulutukset alkavat

Yhdistämö-hankkeen tavoitteena on vahvistaa asiakaskohderyhmän kanssa toimivien työntekijöiden yhteistä osaamista. Kevään 2021 koulutuksissa paneudutaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin menetelmiin.  

Syksyn 2021 koulutusprosessi keskittyy nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen moniin mahdollisuuksiin. 

Koulutusesite, kevät 2021

 

Lisätiedot

Saana Hautala, projektikoordinaattori, palveluohjaaja p. 0503126654

Piritta Pietilä-Litendahl, projektipäällikkö p. 0503126345 

etunimi.sukunimi@odl.fi

Marja Pinolehto, projektikoordinaattori p. 0503242053

Päivi Vuokila-Oikkonen, asiantuntija p. 0408297670

etunimi.sukunimi@diak.fi

  

Yhdistämö-hankkeen toteutusaika on 1.8.2020-30.4.2023.  Toteuttajana toimivat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja Diakonia ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR),  Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. Diakonia ammattikorkeakoulu ja Oulun kaupunki.