Oulun Prikka

Oulun Prikka: hävikkiruoasta ruoka-avuksi


Oulun Prikka -hankkeessa kehitettiin uudenlaista mallia, jolla ruokahävikki saataisiin keskitetysti talteen ja hyödynnettyä ruoka-apuna. 
 
Mallinnuksen keskeisenä ajatuksena oli, että ruokaa jaettaisiin keskitetysti tahoille, jotka antavat ruoka-apua, järjestävät yhteisiä ruokailuja tai jakavat ylijäämäruokaa. Hankkeen tavoitteena oli luoda osallisuutta lisäävää toimintaa ruokajonojen sijaan ja niiden rinnalle. 
 
Hankkeen verkostossa oli mukana ruoka-avun käyttäjiä, ruoka-avun jakajia sekä ruoka-apua lahjoittavia tahoja, kuten kaupat. Hankkeen toteutukseen osallistuivat myös Oulun kaupunki sekä Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. 
 
Oulun Prikka -esiselvityshankkeen päätoteuttajana toimi DIAK. ODL Säätiö toimi hankkeen osatoteuttajana. Hanke on päättynyt 31.8.2020. 

Hankkeen loppuraportti: Oulun Prikka - hävikki haltuun ja yhteisiin pöytiin. Hävikkiruuan keskitetyn logistiikan esiselvitys ja mallinnus Oulussa (pdf)

 

Lisää tietoa osoitteesta www.prikka.diak.fi sekä Facebook-sivulta facebook.com/OulunPrikka