Oulun Prikka - esiselvityshanke 


Oulun Prikka kehittää uudenlaista mallia, jolla ruokahävikki saataisiin keskitetysti talteen ja hyödynnettyä ruoka-apuna. 

 

Ajatuksena on, että ruokaa myös jaettaisiin keskitetysti tahoille, jotka antavat ruoka-apua, järjestävät yhteisiä ruokailuja tai jakavat ylijäämäruokaa . Hankkeen tavoitteena on saada aikaan osallisuutta lisäävää toimintaa ruokajonojen tilalle ja rinnalle. 

 

Hankkeen verkostossa on mukana ruoka-avun käyttäjiä, ruoka-avun jakajia sekä ruoka-apua lahjoittavia tahoja, kuten kaupat. Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös Oulun kaupunki sekä Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. 

 

Oulun Prikka - esiselvityshankkeen päätoteuttaja on DIAK ja ODL Säätiö toimii hankkeen osatoteuttajana. Hanke päättyy 31.8.2020. 

 

Lisää tietoa osoitteesta www.prikka.diak.fi sekä Facebook-sivulta facebook.com/OulunPrikka