TELS – terveyttä edistävä liikuntaseura

Yhteistyössä:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

TELS eli terveyttä edistävä liikuntaseurahanke on monikeskustutkimus, joka ensimmäistä kertaa kokoaa yhteen kaikki suomalaiset liikuntalääketieteen keskukset.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaseurojen terveyden edistämistoimintaa sekä seuratoimintaan osallistuvien nuorten terveystottumuksia ja terveydentilaa.

Lisäksi tutkitaan, näkyykö seuran terveyden edistämisaktiivisuus toiminnassa mukana olevien nuorten terveystottumuksissa ja terveydentilassa. Terveystottumusten ja terveydentilan kohdalla tavoitteena on myös verrata seuratoimintaan osallistuvien ja osallistumattomien nuorten (verrokkiaineisto) eroja.

Toteutus

Tutkimus toteutuu vuosien 2012-2015 aikana. Sen toteutuksesta vastaa hankkeen koordinaattorina Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Tutkimustahoina ovat lisäksi liikuntalääketieteen keskusten valtakunnallinen verkosto ja UKK-instituutti.

Tulokset

Tutkimus luo tutkittuun tietoon pohjautuvan perustan niin tuleville interventio- ja seurantatutkimuksille kuin seurojen terveyden edistämistoiminnan ja nuorten urheilijoiden terveydentilan seurantajärjestelmälle.

Tutkimustulokset tuottavat myös perusteita liikuntapoliittisille linjauksille ja käytännön seuratoimintaa kehittäville toimenpiteille. Tutkimus vahvistaa kuuden valtakunnallisen liikuntalääketieteen keskuksen tutkimusyhteistyötä.