Vaikuttavaa liikuntatieteellistä ja liikuntalääketieteellistä tutkimusta

ODL Liikuntaklinikka on arvostettu, yhteiskuntavastuullinen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jonka monitieteistä tieteellistä tutkimusta ohjaa Oulun Diakonissalaitoksen säätiön strategiaan ja valtakunnallisiin liikuntapoliittisiin linjauksiin pohjautuva pitkäaikainen tutkimusstrategiaTutkimustulosten vahva hyödynnettävyys, laatu ja avoimuus ovat keskeisiä menestystekijöitä. Klinikka toimii kuuden liikuntalääketieteen keskuksen muodostamassa Liikuntalääketiede Suomi -verkostossa tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

 

Liikuntaklinikan tutkimuksen tavoitteena on edistää erityisesti vähän liikkuvien fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimukset toteutetaan Hyvinvointiliikunta elämänkaaressa -tutkimusohjelmassa, jonka päätutkimusteemat ovat:

  • Fyysisesti aktiivisen ja inaktiivisen elämäntavan rakentumiseen vaikuttavat tekijät elämänkaaressa
  • Rakennetun ja luonnollisen ympäristön yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin
  • Fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin
  • Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja huippu-urheilussa

Tutkimushankkeita rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Business Finland, EAKR, ESR, Juho Vainion säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Jenny ja Antti Wihurin säätiö.