Vaikuttavaa liikuntatieteellistä ja liikuntalääketieteellistä tutkimusta

 

 

ODL Liikuntaklinikka on arvostettu, yhteiskuntavastuullinen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jonka monitieteistä tieteellistä tutkimusta ohjaa Oulun Diakonissalaitoksen säätiön strategiaan ja valtakunnallisiin liikuntapoliittisiin linjauksiin pohjautuva pitkäaikainen tutkimusstrategia. Säätiön  arvopohja, tutkimustulosten vahva hyödynnettävyys, laatu ja avoimuus ovat keskeisiä menestystekijöitä.

Liikuntaklinikan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tavoite on tuottaa uutta tietoa ja vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä menetelmiä ja toimintamalleja erityisesti vähän liikkuvien väestönosien aktivointiin ja liikkumisen lisäämiseen. Tutkimukset toteutetaan Hyvinvointiliikunta elämänkaaressa -tutkimusohjelmassa, jonka päätutkimusteemat ovat:

  • Fyysinen aktiivisuus, inaktiivisuus ja liiallinen istuminen elämänkaaren eri vaiheissa, ja näiden yhteys hyvinvointiin ja terveyteen
  • Fyysisesti aktiivisen elämäntavan ja liikuntasuhteen rakentumiseen vaikuttavat tekijät elämänkaaren eri vaiheissa
  • Fyysisesti aktiivista elämäntapaa edistävät menetelmät, toimintamallit ja -käytännöt eri ikäryhmissä, elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä kehittäen ja soveltaen hyvinvointiteknologisia ratkaisuja.

Klinikka toimii aktiivisesti Suomen liikuntalääketieteen osaamiskeskusten verkostossa ja edistää keskusten välistä tutkimusyhteistyötä. Tieteellistä tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä erityisesti Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Sekä paikallinen, kansallinen että kansainvälinen verkosto on vahva ja yhteistyö tiivistä ja tuottavaa. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden merkittävimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat Opetus- ja Kulttuuriministeriö, TEKES, EAKR, ESR, RAY ja yksityiset säätiöt.