Voimatestit


Voimantuottokyvyn kartoitus

Voimatuottokyvyn kartoituksessa suoritetaan dynaamisia ja isometrisia voimamittauksia, joiden avulla selvitetään koko kehon maksimi- ja nopeusvoimantuottokykyä sekä voimantuoton tasapainoa. Tulosten avulla tunnistetaan mahdolliset lihasepätasapainot sekä kehitettävät lihasryhmät.

Laajassa voimantuottokyvyn kartoituksessa selvitetään seuraavat asiat:
– jalkojen maksimi- ja nopeusvoimantuotto ja puolierot (vasen vs oikea)
– keskivartalon lihasten (vatsa-selkä-kierto) maksimivoimantuotto ja voimasuhde
– ylävartalon lihasten maksimivoimantuotto

Kartoitus kestää kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia ja se sisältää voimamittausten jälkeisen kirjallisen ja suullisen palautteen.

Hinta: 70,00 €

Katso video

Fysioterapeutin lihastasapainokartoitus voimantuottokyvyn kartoituksen yhteydessä vain 78,00€!

Lihastasapainokartoituksen avulla saadaan selville mahdolliset lihasten epätasapainot ja virheasennot, jotka kuormittavat niveliä, kudoksia ja lihaksia. Hyvän lihastasapainon avulla varmistetaan kehon optimaalinen kuormitus ja ehkäistään rasitusvammoja sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia.

Lihastasapainokartoituksessa selvitetään mm. seuraavat tekijät
– Ryhti
– Ala- ja yläraajojen lihaskireydet
– Olka- ja lonkkanivelten liikkuvuus
– Selkärangan liikkuvuus
– Nilkkojen ja polvien linjaus
– Keskivartalon syvien lihasten kunto

Kartoitus kestää noin 60 minuuttia. Kartoitus sisältää kirjallisen palautteen ja harjoitteluohjeet. Yhdessä voimantuottokyvyn kartoituksen kanssa lihastasapainokartoituksesta saadaan paras hyöty, koska maksimivoimantuoton tuloksia pystytään näin vertaamaan lihastasapainokartoituksen tuloksiin.
 Hinta: 92,00 € (hinta voimantuottokartoituksen yhteydessä 78,00 €)

Hinta: 78,00 €

Lihaskuntotestit

Lihaskuntotestissä suoritetaan vatsa- ja selkälihasten sekä jalkojen ja ylävartalon lihasten toistotestit. Toistojen perusteella määritetään kuntoluokitus omaan ikäluokkaan ja sukupuoleen verrattuna lihasryhmittäin, mikä edesauttaa lihaskuntoharjoittelun suuntaamista kehitettäville osa-alueille.

Hinta: 53,00 €