Tieteellinen jatkokoulutus

Monitieteistä tutkijakoulutusta koordinoi tutkimuspäällikkö, professori Raija Korpelainen. Liikuntaklinikalla tekee vuonna 2019 väitöskirjaansa 18 jatko-opiskelijaa. Jatko-opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat Liikuntaklinikan senioritutkijat yhdessä Oulun yliopiston senioritutkijoiden kanssa. Keskeiset yhteistyöyksiköt Oulun yliopistossa ovat Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö (ELITE), Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT) sekä Maantieteen yksikön Geoinformatiikan tutkimusryhmä.

Jatko-opiskelijat ilmoittautuvat Oulun yliopiston UniOGS – tutkijakouluun, jonka alla olevia tohtoriohjelmia ovat Terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelma / Health and Biosciences Doctoral Programme, Ihmistieteiden tohtoriohjelma / Human Sciences Doctoral Programme (HS-DP), Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma / Information Technology and Electrical Engineering Doctoral Programme (ITEE-DP), Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma / Technology and Natural Sciences Doctoral Programme (TNS-DP). UniOGS:n ohella jatkokoulutusta järjestetään muun muassa lääketieteellisen tiedekunnan eri laitoksilla. Keskeinen koulutusta järjestävä yksikkö on Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, joka järjestää mm. biostatistiikan koulutusta.

Opinnäytetöiden laadun kehittämisessä hyödynnetään sekä Oulun yliopiston Uniogs -tutkijakoulun  koulutustarjontaa että tohtoriohjelmien koulutusta. Jatko-opiskelijoiden tukena kokoontuu Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön ”Coffee and Science” –foorumi, joka on vapaamuotoinen yhteistyöseminaari. Liikuntaklinikan tohtoriopiskelijat voivat osallistua myös MIPT:n kuukausittaisiin tutkijaseminaareihin.

ODL Liikuntaklinikalta valmistuneet väitökirjat