Liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus

 

Liikuntalääketieteen varsinainen erikoistumiskoulutus tapahtuu Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikalla  Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusohjelman mukaisesti.

Erikoistumiskoulutuksen kesto on viisi vuotta, josta 2-2,5 vuotta suoritetaan ODL Liikuntaklinikalla. Oulun Yliopiston liikuntalääketieteen vastuuhenkilönä toimii liikunta- ja yleislääketieteen erikoislääkäri Tiina Nylander, joka toimii myös ODL Liikuntaklinikalla erikoistuvan lääkärin kouluttajana (tiina.nylander(at)odl.fi).

Liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuksen tavoitteina on, että

  • lääkäri tuntee liikunnan terveysvaikutukset eri-ikäisillä
  • hallitsee liikunnan käytön sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
  • tuntee liikunnan sydän- ja verenkiertoriskit sekä tuki- ja liikuntaelimistön riskit
  • hallitsee liikunnan aiheuttamien ylirasitustilojen ja vammojen ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen.

Liikuntalääketieteen erikoislääkärin on hallittava terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn selvittämisessä tarvittavat keskeiset menetelmät.

Alan erikoislääkärin täytyy lisäksi muun muassa kyetä toimimaan koulutus-, asiantuntija- ja lääkäritehtävissä terveydenhuollon ja liikunnan organisaatioissa. Hänen pitää tietää kilpaurheilussa kielletyt lääkeaineet ja menetelmät sekä dopingvalvonnan periaatteet.

Hyväksyttyjen lääketieteellisten menetelmien ja ravitsemustieteellisen tiedon käyttö urheiluvalmennuksen ja tavallisen liikkujan tukena kuuluvat osaamisalueeseen.

ODL Liikuntaklinikalla erikoistuva lääkäri pääsee tekemään monipuolista ja innostavaa kliinistä työtä moniammatillisen ja osaavan tiimin kanssa. Asiakaskuntamme koostuu eri ikäisistä ja eri tasoisista liikkujista, yhteistyökumppanina toimii mm. Ouluseutu Urheiluakatemia.  Erikoistuva lääkäri perehtyy ja osallistuu myös klinikan tutkimustoimintaan sekä koulutustoimintaan.

Tarkempaa tietoa löydät erikoislääkärikoulutuksesta tästä linkistä.