Yhteistyössä:

 

   

 

Ajankohtaista

Maaliskuun 2021 alussa käynnistyneen OPAS - Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin -hankkeen tavoitteena on edistää lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä uupumusta ja vahvistaa valmiuksia siirtyä jatkopoluille. Tavoitteena on myös vahvistaa koko lukioyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeessa pilotoidaan, arvioidaan ja jatkokehitetään lukiolaisten hyvinvointia, osallisuutta ja ryhmäytymistä edistäviä menetelmiä ja malleja yhdessä kohderyhmän kanssa. Kohderyhmää koulutetaan mielen hyvinvoinnin tukemisesta, opiskelukyvystä sekä opiskelun suunnittelusta. Terveellisiä elintapoja edistetään opiskelijan ja opettajan arjessa. Tuloksena syntyy koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi.

Hanke toteutetaan 1.3.2021 – 30.6.2023 ja sen päätoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Oulun kaupunki on hankkeen pääyhteistyökumppani.

Lisätietoja hankkeesta:


Projektipäällikkö Riitta Pyky, etunimi.sukunimi(at)odl.fi

 

 

 

 

 

ODL:n tietosuojaseloste