Nainen 45+ - Voimaantuneena kohti työtä!

Hankkeen tavoitteena on kehittää, testata, arvioida ja levittää elintapaohjauksen malli työttömien yli 45-vuotiaiden naisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja sitä kautta työkyvyn ja  työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Hankkeessa järjestetään työttömille oululaisille 45-64 -vuotiaille naisille ryhmä- ja yksilömuotoista elintapaohjausta. Ohjauksen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia ja jaksamista parantamalla unen laatua ja määrää, lisäämällä liikkumista sekä parantamalla ruokavalion laatua. Samalla edistetään muita terveyttä edistäviä elintapoja, kuten tupakoimattomuutta ja päihteettömyyttä. Ryhmätoiminnalla edistetään naisten sosiaalista verkostoa ja hyvinvointia. Hankkeessa kehitettävää hyvinvoinnin lisäämisen toimintamallia kehitetään yhteistyössä kohderyhmän sekä eri toimijoiden kanssa. Käytännön elintapaohjaukset käynnistyvät alkuvuodesta 2021. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2020-31.8.2023. 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Marja Vanhala, etunimi.sukunimi(at)odl.fi