HYMY – Hyvinvoinnilla tuottavuutta Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille - hanke 

HYMY-hanke tarjoaa henkistä tukea, vertaisvalmennusta, elintapaohjausta ja yrittäjyyden tukea Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille ja vahvistaa siten yrittäjän kykyä johtaa yritystä ja itseään akuutissa kriisitilanteessa. Toiminnassa korostuu tarvelähtöinen, kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tuki, jolla pyritään parantamaan yritysten tuottavuutta. Toiminta parantaa yritysten
toimintaedellytyksiä sekä yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia. 

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.6.-31.12.2020 välisenä aikana ja hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.

Lisätietoja hankkeesta: Marja Vanhala, etunimi.sukunimi@odl.fi