Yhteistyössä:

 

ESIKOTO-hanke 1.5.2016-31.8.2018

ESIKOTO - Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja järjestää turvapaikanhakijoille ja vasta oleskeluluvan saaneille henkilöille mielekästä, matalan kynnyksen osallisuutta vahvistavaa toimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin järjestöjen osaamista esikotouttavaan toimintaan työpajojen ja koulutusten avulla.

Hankkeen kohderyhmänä olivat työikäiset, työluvan saaneet turvapaikanhakijat ja vasta oleskeluluvan saaneet henkilöt sekä järjestöt, vapaaehtoiset ja yritykset. Hankkeen toiminta-alueena oli Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja osatoteuttajia olivat Metsähallituksen Luontopalvelut, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Vuolle Setlementti.

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä hankkeeseen osallistuneet kunnat.

Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Julkaisut-sivulta.