Terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimintamallien ja työkalujen kehittäminen

 

ODL Liikuntaklinikalla toteuteteaan erilaisia hyvinvointia edistäviä kehityshankkeita. Hanketoiminnan päärahoittajina toimivat mm. ODL,  ESR, OKM, STEA, Tekes ja yksityiset säätiöt.

 

Hanktoiminnan painopisteenä ovat:

Syrjäytymistä ehkäisy,  erityisesti terveyttä edistävillä menetelmillä
Hyvinvointiaktiivisuuden lisääminen
Hyvinvointiteknologian ja terveydenhuollon uusien menetelmien kehittäminen
Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen
Vaikuttavien palvelumallien kehittäminen