Kidutettujen kuntoutus


Yhteistyössä:

 

Kidutettujen kuntoutuksen kesäsulku 4.7.–31.7.2022

Kuntoutus kidutuksen uhreille

 

Psykiatrinen kidutettujen kuntoutuspalvelu on tarkoitettu kidutuksen uhriksi joutuneille pakolaistaustaisille maahanmuuttajille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. Tarjoamme yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka avulla vahvistetaan asiakkaiden toimintakykyä, edistetään kotoutumista ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Palvelussa asiakas saa keinoja traumaoireiden hallintaan ja oireet helpottuvat.  Teemme tiivistä yhteistyötä asiakasta tukevien verkostojen sekä hänen läheistensä kanssa.

 

Palvelukokonaisuus

 

Palvelukokonaisuutemme koostuu asiakaskohtaisesti 1-3 vaiheesta: alkukartoituksesta, kuntoutukseen suuntaavasta jaksosta ja kuntoutusjaksosta.Vaiheessa 2 ja 3 olevat asiakkaat voivat hyödyntää palvelussa oloajan veloituksetonta voimavaroja vahvistavaa ryhmätoimintaa, joka koostuu muun muassa seuraavista teemoista: liikunta, kädentaidot, tapahtumapäivät / retket ja tutustumiskäynnit.

Vaihe 1: Alkukartoitus sisältää palvelun soveltuvuuden arvioinnin ja kuntoutukseen suuntaavan jakson karkean suunnittelun asiakkaan voimavarat huomioiden.

Vaihe 2: Kuntoutukseen suuntaavalla intensiivisellä jaksolla asiakas saa perustietoa traumatisoitumisesta ja vakautuskeinoista. Asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu ja hän löytää keinoja selviytyä arjessa. Jakson tavoitteena on kartoittaa myös asiakkaan valmiuksia, motivaatiota ja sitoutumiskykyä kuntoutuksen jatkolle. Asiakas ohjautuu tarvittaessa hänelle soveltuvaan kuntoutukseen. 

Vaihe 3: Kuntoutusjakso suunnitellaan asiakaskohtaisesti ja sisällöt voivat koostua tukea antavista keskusteluista, psykoterapiasta, fysioterapiasta ja psykiatrian erikoislääkärikäynneistä.

 

Kuntoutukseen hakeminen


Kuntoutukseen voi hakea terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoittamalla lähetteellä (pdf)ja kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella (pdf).

Lähetekriteerit asiakasohjaukseen:

  • 16 vuotta täyttäneet, oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat, joilla on kidutustausta ja traumaoireilua.
  • Asiakkaalla ei ole akuutin psykiatrisen hoidon tarvetta kuten aktiivinen itsetuhoisuus tai  psykoosioireilu
  • Asiakas on motivoitunut ja kykenevä kuntoutustyöskentelyyn.

Hinnasto (päivitetty 18.12.2020, pdf)

Palveluesite (pdf)

Tunnista tuska (pdf) (opas hoitohenkilökunnalle kidutustrauman tunnistamisesta)

Ensitieto-opas, Tietoa trauman vaikutuksesta kehoon ja mieleen (ulkoinen linkki)


 

Tarjoamme myös koulutus- ja konsultointipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään kidutuksen uhreja.

 

Jaana Jokinen
Ratkaisukeskeinen terapeutti, sosionomi (AMK)
050 312 8296
jaana.jokinen(at)odl.fi
Katri Juntunen
Tiimivastaava, psykiatrinen sairaanhoitaja
050 312 6895
katri.juntunen(at)odl.fi
Karoliina Kyllönen
fysioterapeutti (AMK)
050 312 5702
karoliina.kyllonen(at)odl.fi
Raila Vierimaa
palvelusihteeri
050 312 8349
raila.vierimaa(at)odl.fi