Kidutettujen kuntoutus


Yhteistyössä:

 

Kuntoutus kidutuksen uhreille

Kidutettujen kuntoutus on tarkoitettu kidutuksen uhriksi joutuneille pakolaisille ja maahanmuuttajille. Kuntoutuksen asiakkaat ovat aikuisia ja 16 vuotta täyttäneitä nuoria. Kidutettujen lähiomaiset kuuluvat hoidon piiriin. Kidutettujen kuntoutus on moniammatillista tutkimus- ja kuntoutuspalvelua.

Yksikkömme tarjoaa arviointia ja kuntoutusta toistaiseksi ainoastaan oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.

Tarjoamme myös koulutus- ja konsultointipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään kidutuksen uhreja.

Kidutettujen kuntoutuksen palvelumuotoja
•moniammatilliset tutkimus- ja arviointijaksot
•hoidon tarpeen kokonaisvaltainen arviointi
•psykiatrinen hoito
•psykoterapia
•psykoedukaatio
•fysioterapia
•taideterapia
•perhe- ja verkostotapaamiset
•ryhmätoiminta
•kuntoutusohjaus
•lääkärin, kuntoutusohjaajan tai terapeutin sekä fysioterapeutin konsultaatio ja puhelinkonsultaatio
•ohjaus muiden tukitoimien piiriin

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen voi hakea terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoittamalla lähetteellä ja kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella.

Yhteyshenkilö:
Paula Kyllönen
tiimivastaava
050 312 5848

Lähete (lähetesulku toistaiseksi voimassa) kidutettujen kuntoutukseen ja maksusitoumus.

 Kidutettujen kuntoutuspalvelut hinnasto

Tunnista tuska (opas hoitohenkilökunnalle kidutustrauman tunnistamisesta)