Oulun Diakonissalaitos


Oulun Diakonissalaitos - pohjoissuomalainen diakonian tekijä

Oulun Diakonissalaitoksen perustehtävä on edelleen sama kuin perustamisemme aikaan vuonna 1896. Olemme olemassa siksi, että teemme diakoniaa.

Uudistumme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Toimintamme ytimessä on edelleen tarve ja halu auttaa ihmistä mm. kuntoutuksen, koulutuksen, terveyden edistämisen ja asumispalvelujen keinoin.

 

Vastuu taloudesta, ihmisistä ja ympäristöstä

Oulun Diakonissalaitos käyttää osaamistaan ja varallisuuttaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen. Diakonia ilmenee työssämme näkyvimmin erityistukea tarvitsevien auttamisessa, vapaaehtoistoiminnassa sekä talousvaikeuksissa olevien perheiden tukemisessa.

Yhteiskuntavastuullisuutemme näkyy vastuuna taloudesta, ihmisistä ja ympäristöstä. Toiminnan perusta on asiakaslähtöisyydessä ja ihmisten aidossa kohtaamisessa. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. Toimimme aktiivisesti yhteistyöverkostoissa kumppaneidemme tarpeet huomioiden. Toteutamme kiinteistöjemme hoidossa ja uudisrakentamisessa kestävän kehityksen periaatetta. Luomme edellytyksiä hyvinvoinnille, toimimme kustannustehokkaasti, kannattavasti ja kilpailukykyisesti.

Oulun Diakonissalaitos on vahvasti arvoyhteisö, jonka lähtökohta on kristillinen lähimmäisenrakkaus.