Vastuullisuus

 

Yhteiskuntavastuullinen toimintatapa

ODL Säätiö kantaa yhteiskuntavastuuta yhteiskunnallisesti tärkeillä toimialavalinnoillaan palvelemalla ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiminta perustuu lakien, säädösten, määräysten sekä hyvän hallintotavan noudattamiseen. Yhteiskuntavastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa vastuuna taloudesta, ihmisistä ja ympäristöstä sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön yleishyödyllisenä ja diakonisena toimintana.

ODL on yhteiskunnallinen yritys ja meillä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki (ulkoinen linkki). Olemme myös Arvoliiton jäsen (ulkoinen linkki).

 

 

Vastuu taloudesta

ODL Säätiön taloudellinen vastuullisuus on jatkuvan parantamisen periaatteiden noudattamista. Toimimme palveluiden tuottajana, työllistäjänä, veronmaksajana, sosiaaliturvan rahoittajana ja osaamisen edistäjänä. Liiketoimintayhtiöiden tuottama voitto käytetään säätiön yleishyödyllisten palveluiden ja diakonian toteuttamiseen.

 

Laatusertifikaatti

Säätiön palvelutoiminnalla on ISO 9001:2015 laatusertifikaatti.

 

Vastuu ihmisistä

Vastuu ihmisistä näkyy asiakkaiden tarpeiden kuuntelemisena ja niihin vastaamisena. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyys, ihmisten aito kohtaaminen ja asiakkaiden oikeuksien toteutumisen varmistaminen. Vastuu henkilöstöstä on henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitämistä valitun henkilöstöstrategian mukaan. ODL Säätiö toimii aktiivisesti yhteistyöverkostoissa sidosryhmien ja kumppaneiden tarpeet huomioiden.


Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuullisuuden tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnassa noudatetaan ympäristösertifikaatin ISO 14001:2015 vaatimusten lisäksi lain ja kaupungin määräyksiä. Olemme sitoutuneet toimimaan ympäristöystävällisten periaatteiden mukaisesti systemaattisella jätteiden lajittelulla, kierrätyksellä ja sähkön- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien seurannalla.