Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. (ODL) on pohjoissuomalainen hyvinvoinnin edistäjä ja kehittäjä. ODL tunnetaan osaavasta henkilökunnasta ja laadukkaasta palvelutoiminnasta. ODL tuottaa palveluita, jotka tarjoavat hoivaa ja hoitoa sekä edistävät terveyttä. ODL toimii konsernimuodossa, jonka emona toimii säätiö ja jonka liiketoiminnot on pääosin yhtiöitetty sen tytäryhtiöille. ODL toimii kristillisellä arvopohjalla toteuttaen tarkoitustaan, diakonista palvelutehtävää, eri toimintamuodoin. Säätiöllä ei ole omistajia, toiminnastamme syntyvä taloudellinen tulos käytetään diakonian toteuttamiseen ja pohjoissuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Vakavaraisen konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 16 miljoonaa euroa. ODL:ssä työskentelee noin 300 hoiva- ja hoitoalan ammattilaista. Toimintamme ovat laatu- ja ympäristösertifioituja. Lisätietoja: www.odl.fi

Haemme sairaanhoitajaa Kidutettujen kuntoutuspalveluun määräaikaiseen työsuhteeseen(www.odl.fi/kidutettujenkuntoutus). Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Haku on avoinna 30.9.2019 asti.  

Työhösi sairaanhoitajana kuuluu yksilö- ja ryhmämuotoista asiakastyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja arjen toimintakykyä. Teet tiivistä yhteistyötä asiakkaan tilanteen edistämiseksi moniammatillisen tiimimme sekä yhteistyöverkoston kanssa. Osallistut kehittämistyön näkökulmasta myös palvelussa rakentuvien toimintamallien kehittämiseen, arviointiin ja raportointiin. Työsi tukena on moniammatillinen tiimi, yksilö- ja ryhmätyönohjaus sekä arvostava esimiestyö.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilönä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan pätevyys. Valittavalta edellytetään sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi ammatillista osaamista ja kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä. Katsomme eduksi myös kokemuksen traumakuntoutuksesta ja maahanmuuttaja asiakkaiden parissa työskentelystä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002. Palkkaus on yksityisen terveyspalvelualan TES:n mukainen. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Työsuhde on määräaikainen projektirahoituksesta johtuen jatkuen 31.12.2019 asti, jolloin on saatu jo esitys projektirahoituksen jatkosta ja mahdollisuudesta jatkaa työsuhdetta.

Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset:
palveluesimies Riitta Maunuvaara, riitta.maunuvaara@odl.fi