Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseen


Kuolleen henkilön asiakasasiakirjoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina perusteltava luovutuspyyntö. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Esittäkää pyyntö  Vainajan tietojen tilaaminen -lomakkeella.