Tiedon korjaaminen


Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan, asiakasrekisteriin talletetun tiedon korjaamista (Henkilötietolaki 523/1999 29 §). Huoltaja voi esittää korjauspyynnön lapsen puolesta. Tiedon korjaamisasia voidaan hoitaa asiakkaan toimeksiantona. Lisäksi tietojen tulee olla talletettu asiakasrekisteriin ja niiden tulee koskea korjauspyynnön esittäjää tai hänen huollossaan olevia lapsia. Mikäli pyyntöön ei suostuta, asiakkaalle annetaan kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

Esittäkää pyyntö Asiakasrekisteristietojen korjaamispyyntö –lomakkeella.