Asiakastietojen tilaaminen ODL arkistopalveluista


Täytetyn lomakkeen voi postittaa osoitteeseen:
 Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
 Arkistopalvelut
 PL 365
 90101 Oulu

Puh. 050 3125 806
 faksi 08 374 098


ODL Arkistopalveluista tilataan ODL Säätiön ja ODL Hoivapalveluiden asiakasasiakirjat sekä vielä toistaiseksi ODL Terveys Oy:n kuntoutuspalvelutoimintaan liittyvät asiakasasiakirjat.

Kun tarvitsette tietoja (esim. asiakaskertomuskopiot) tulevaa hoitoanne varten, tilaus tapahtuu Asiakirjojen tilaus arkistosta -lomakkeella.

Asiakastietojen tilaamisen epäselvyydet

Asiakastietojen tilaamisessa on ollut epäselvyyttä siinä, mistä tilataan aiemman ODL Terveys -nimisen osakeyhtiön aikaisia työterveyshuollon, kuvantamisen, lääkärikeskuksen ja leikkausten tietoja.

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö tytäryhtiöineen, ODL Terveys Oy ja Terveystalo Oulu ovat erillisiä organisaatioita.

ODL Terveys Oy:n asiakastiedot (vuosilta 1974 – 2011, liittyen työterveyshuollon, lääkärikeskuksen, vuodeosastojen, leikkausosaston, laboratorion ja kuvantamisen potilasasiakirjatietoihin) ja ko. toiminta siirtyivät yhtiön osakkeiden omistuksen siirtymisen myötä Suomen Terveystalo Oy Oulun hallintaan. Tiedot tulee tilata Terveystalo Oulusta.

Terveystalo Oulu, Potilasasiakirja-arkisto, Albertinkatu 16, 90100 Oulu, Puh. 010 345 3750, faksi 08 8821 251