Asiakastietojen tilaaminen ODL arkistopalveluista


Täytetyn lomakkeen voi postittaa osoitteeseen:
 Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
 Arkistopalvelut
 PL 365
 90101 Oulu

Puh. 050 3125 786

ODL Arkistopalveluista tilataan ODL Säätiön ja ODL Hoivapalveluiden asiakasasiakirjat.

Kun tarvitsette tietoja (esim. asiakaskertomuskopiot) tulevaa hoitoanne varten, tilaus tapahtuu Asiakirjojen tilaus ODL:n arkistosta -lomakkeella.

Asiakastietojen tilaamisen epäselvyydet

Asiakastietojen tilaamisessa vaaditaan tarkkuutta, kun tilaatte aiemman ODL Terveys -nimisen osakeyhtiön aikaisia työterveyshuollon, kuvantamisen, lääkärikeskuksen, leikkausten sekä kuntoutuksen tietoja.

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö tytäryhtiöineen ja Terveystalo Oulu sekä Verve ovat erillisiä organisaatioita.

ODL Terveys Oy:n Kuntoutuksen asiakastiedot (vuosilta 1981–2016) ja ko. toiminta siirtyivät 1.1.2017 yhtiön osakkeiden omistuksen siirtymisen myötä Verven hallintaan. Tiedot tulee tilata 

Verve Oulu, PL 404, 90101 Oulu.

ODL Terveys Oy:n asiakastiedot (vuosilta 1974 – 2011, liittyen työterveyshuollon, lääkärikeskuksen, vuodeosastojen, leikkausosaston, laboratorion ja kuvantamisen potilasasiakirjatietoihin) ja ko. toiminta siirtyivät yhtiön osakkeiden omistuksen siirtymisen myötä Suomen Terveystalo Oy Oulun hallintaan. Tiedot tulee tilata Terveystalo Oulusta.

Terveystalo Oulu, Puh. 010 3453750
Potilasasiakirja-arkisto,
Albertinkatu 16,
90100 Oulu.