Sotainvalidien Veljeskoti


Oulussa sijaitseva Sotainvalidien Veljeskoti on sotainvalidien oma palvelukoti jossa tarjotaan sekä jaksoittaista asumispalvelua että ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa ja asumispalveluja sotainvalideille.

Pitkäaikaisasuminen on pysyvää ja jaksoittaisessa hoidossa asutaan vuoroin kotona, vuoroin Veljeskodissa, useimmiten 1-2 viikon jaksoissa.

Jaksoittaista tai pitkäaikaista asumista

Pitkäaikainen asuminen on tarkoitettu heille, joiden sotavammaprosentti tai haitta-aste on vähintään 20 prosenttia, ja kun henkilö ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy enää kotonaan.

Jaksoittainen asuminen on tarkoitettu heille, joiden haitta-aste on vähintään 20 prosenttia. Henkilö ei vielä tarvitse pysyvää laitoshoitoa, mutta toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitsee runsaasti palveluja tai omaisen antamaa hoitoa kotona selviytyäkseen.

Oma huone Eerolassa tai Laurilassa

Veljeskodin asukkailla on pääsääntöisesti oma yhden hengen huone Veljeskodin Eerolassa tai Laurilassa. Jaksoittaisessa hoidossa majoitutaan myös kahden hengen huoneisiin. Asukkailla on mahdollisuus tuoda huoneisiin omia tavaroitaan, esimerkiksi perhevalokuvia.

Veljeskodin asukkaaksi hakeudutaan Valtionkonttorin kautta

Pitkäaikaishoitoon ja jaksoittaiseen laitoshoitoon haetaan Valtiokonttorin kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto hoidon tarpeellisuudesta. Asumisen ja hoidon kustannuksista vastaa täysimääräisesti Valtiokonttori.

Laitoskuntoutukseen Veljeskotiin voivat hakea Valtiokonttorin kautta sotainvalidit, vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot, sotainvalidien lesket sekä sotalesket. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto aina ensimmäistä kertaa kuntoutukseen haettaessa.

Rintamaveteraani voi hakea kuntoutukseen yhtäaikaisesti puolisonsa kanssa. Puolison kuntoutukseen pääsyn ehtona on rintamaveteraanin toimintakykyluokka.

Lotta-tunnuksen saaneet voivat hakea lottakuntoutukseen Veljeskotiin  Lotta Svärd-säätiön kautta.

 

Sotainvalidien leskikuntoutus laajenee


Vuoden alusta tulleen lakimuutoksen myötä kaikki huoltoeläkettä saavat lesket ovat oikeutettuja Valtiokonttorin kuntoutukseen. Kuntoutusjakso suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa moniammatillisessa työryhmässä johon kuuluvat erikoislääkäri, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Kuntoutukseen sisältyy yksilöfysioterapiaa ja liikuntaryhmiä päivittäin. Yksilöfysioterapia voi olla esim. lihasvoimaharjoittelua kuntosalilla, hierontaa tai muuta lääkärin määräämää yksilökuntoutusta. Kuntoutusjaksoon sisältyy myös jalkahoitajan tekemä jalkahoito.

Kuntoutujalle on monipuolisia toiminnallisia ja virikkeellisiä tuokioita sisältäen mm. käsillä tekemistä, muistin harjoittelua, sosiaalisen kanssakäymisen aktivointia sekä ulkoilua.

Kuntoutus voidaan toteuttaa kahden viikon laitoskuntoutuksena Veljeskodissa, ODL:n Kantakorttelissa Oulussa (Albertinkatu 18 B, 3 krs).

Leskikuntoutukseen voit hakeutua puoliso- ja leskikuntoutushakemuksella

Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärintodistuksen omalta terveysasemalta.Hakemus palautetaan Valtiokonttoriin osoitteella: Valtiokonttori, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60, 00054 Valtiokonttori

Hoitaja Eerola
050 312 5635
Kerttu Jaakola
palveluesimies, sairaanhoitaja
050 312 5638
kerttu.jaakola(at)odl.fi
Hoitaja Laurila
050 312 5636
Sotainvalidien Veljeskoti
Albertinkatu 18 B, 90100 Oulu