Päiväkuntoutusta ikäihmisille

Vesper-kodissa järjestettävään päiväkuntoutukseen voivat osallistua sotaveteraanit, sotainvalidit, lotat ja muut ikäihmiset.

Päiväkuntoutus on ikäihmisen toimintakykyä lisäävää ja ylläpitävää kuntoutusta. Päiväkuntoutuksessa on mahdollisuus kohottaa kuntoa ja virkistäytyä.

Päiväkuntoutus toteutetaan ryhmässä. Kuntoutusjakso koostuu 10-15 kuntoutuspäivästä noin kerran viikossa toteutettuna. Kuntoutukseen kuuluu lääkärintarkastus, fysioterapeutin tekemät toimintakykymittaukset, aamupala, lounas ja kahvi.

Päiväkuntoutukseen hakeminen

Sotainvalidit voivat hakea kuntoutukseen Valtiokonttorin kautta. Sotaveteraanit hakevat maksusitoumusta kuntoutukseen oman kunnan terveyskeskuslääkäriltä ja lotat Lotta Svärd Säätiöltä. Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Kuntoutukseen voi hakeutua myös omakustanteisesti.