Voimaannuttava ikäihmisten kuntoutus 

 

Koska koti on paras paikka, kaikenikäislle

Ikääntynyt tarvitsee usein tukea kotona asumiseen, varsinkin jos takana on esimerkiksi kaatumisesta johtunut sairaalahoito. Limingan Vesper-kodin voimaannuttava kuntoutus tukee ihmistä sairaalajakson jälkeen nopeassa kotiin palaamisessa tai muussa tilanteessa, jossa hän kokee tarvitsevansa tukea arkeensa.

ODL:n voimaannuttava kuntoutusmalli pohjautuu Omatoimi-projektissa luotuun kotikuntoutusmalliin, veteraanien laitoskuntoutusmalliin sekä IKKU-projektin tuloksiin. Voimaannuttava kuntoutus tuo kunnille selvää säästöä, sillä sen avulla ikäihminen pärjää kotona pidempään ja palveluasumisen tarve siirtyy.

                                                                                                                         

Kotiuttava kuntoutus

Kotiuttava kuntoutus on välipysäkki sairaalahoidon ja oman kodin välillä. Kotiuttavaan kuntoutukseen tullaan sairaalajakson jälkeen varmistamaan, että kotiinpaluu onnistuu turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti. Tässä ikääntyneen ja hänen omaistensa tukena on Vesper-kodin moniammatillinen tiimi.

Kotiutusjakson tavoitteena on voimaannuttaa ihminen: saada hänet uskomaan, että hän on jatkossakin sekä fyysisesti että henkisesti valmis jatkamaan hyvää elämää kotona. Jakson aikana varmistetaan yhdes- sä, että kotona tarvittavat taidot ovat tallella ja mieliala on positiivinen.

 

Ylläpitävä kuntoutus

Arkisen toimintakyvyn tarkistamiseen ja voimavarojen keräämiseen voi olla tarvetta, vaikkei taustalla olisikaan sairaalahoitoa vaativaa loukkaantumista. Myös kotona asuva voi osallistua Vesper-kodilla järjes- tettyyn voimaannuttavaan kuntoutukseen, joka ylläpitää arkielämässä tarvittavia taitoja sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

 

Kuntoutuksen kulku

Aluksi Vesper-kodin ammattitaitoinen tiimi selvittää yhdessä ikääntyneen, omaisten ja kodinhoidon kanssa, miten kotona asuminen tällä hetkellä sujuu.

Tämän jälkeen tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa keskiössä on kunkin henkilökohtaiset tavoitteet. Suunnitelman avulla kuntoutuksen asiantuntijat auttavat kohentamaan kuntoutujan toimin- takykyä ja nopeuttamaan kotiin paluuta.

Vesper-kodissa ollessa jokainen saa tiimiinsä omahoitajan, joka on turvana kuntoutuksen ajan ja pitää yhteyttä omaisiin ja kotihoidon toimijoihin. Läpi kuntoutuksen jatkuva ammattilaisten ja omaisten yhteistyö ja tiedonkulku varmistaa nopean kuntoutumisen sekä kuntoutussuunnitelman toteutumisen myös kotiinpaluun jälkeen.

Vesper-kodin viihtyisä, turvallinen ympäristö ja ystävällinen henkilökunta auttavat kuntoutuksen tavoit- teiden toteutumisessa. Kuntoutusjakson aikana tehdään harjoitteita fysioterapeutin kanssa sekä yksin että ryhmässä. Harjoitteiden lisäksi jokaiseen päivään sisältyy kuntouttavia toimintoja sekä muita arkisia askareita.

Kuntoutusjakson lopuksi tehdään jatkosuunnitelma yhdessä asiantuntijoiden sekä omaisten kanssa. Jatkosuunnitelman läpikäynti kotihoidon kanssa takaa kuntoutumisen jatkumisen myös kotioloissa ja antaa turvaa kotona pärjäämiseen.