Fysioterapia

 

Fysioterapiasta voimaa ja jaksamista arkeen

Fysioterapia auttaa ikäihmistä oman fyysisen toimintakyvyn ylläpidossa ja parantamisessa. Se auttaa selviytymään arjessa paremmin ja asumaan omassa kodissa pidempään.

Fysioterapia suunnitellaan ja sen tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti asiakkaan omista tavoitteista ja tarpeista käsin. Ennen työskentelyä fysioterapeuttimme arvioi asiakkaan toiminta- ja liikuntakykyä sekä mahdollisia toimintarajoitteita. Fysioterapia voi sisältää esimekiksi kevyttä voimistelua tai lihaskuntoharjoittelua. Se voi sisältää myös esimerkiksi neuvontaa ja ohjausta kipujen tai vaivojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, manuaalista fysioterapiaa tai apuvälineiden tarpeen kartoitusta.

Fysioterapiaa toteutetaan asiakkaan omassa kotona tai Oulun Vesper-kodissa, jossa on käytettävissä myös kuntosali. Lisäksi fysioterapiaa voidaan toteuttaa asiakkaan muussa omassa toimintaympäristössä, esimerkiksi pihalla tai päivittäisillä ulkoilureiteillä.

Fysiterapiasta saa lääkärin lähetteellä Kela-korvauksen. Meillä myös Kelan suorakorvausmahdollisuus.