Kotifysioterapia


Kotifysioterapia ohjaa omassa ympäristössä

Kotifysioterapiapalvelumme on suunnattu pääasiassa vanhuksille. Se auttaa ikäihmisen fyysisen toimintakyvyn ylläpidossa ja parantamisessa.

Kotifysioterapia toteutetaan asiakkaan omassa asuin- ja elinympäristössä: kotona ja esimerkiksi pihalla ja ympäristössä, jossa asiakas liikkuu kodin ulkopuolella.

Yksilöllisesti suunniteltua toimintakyvyn ylläpitoa

Kotifysioterapian tavoitteet asetetaan palvelun alkaessa yksilöllisesti asiakkaan omista tarpeista ja tavoitteista lähtien.

Kotifysioterapiasta saa lääkärin lähetteellä Kela-korvauksen.