Maahanmuuttajaperheiden perhetyö

 

ODL:n tarjoama maahanmuuttajaperheiden perhetyö on perheiden kotona toteutettavaa voimavarakeskeistä, luottamuksellista ja tavoitteellista toimintaa. Perhetyön tavoitteet määritellään yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Työskentelyssä käytämme tavoitteiden ja esimerkiksi lasten iän mukaan määrittyviä toiminnallisia ja terapeuttisia menetelmiä. ODL:n erityisosaaminen eri kulttuureista tulevien perheiden tukemisessa antaa hyvän lähtökohdan työskentelyn onnistumiselle.