Asumisohjauspalvelut

Nuoren muuttaessa omaan asuntoon tuemme siirtymävaihetta maahanmuuttajapalveluiden ohjaajien asumisohjauksella. Tuki voi pitää sisällään ohjausta kodinhoidollisissa asioissa, asioinneissa, etuuksien hakemisessa, koulunkäynnissä tai hoitokontaktiin kiinnittymisessä. Nuorten asumisohjaus on tarkoitettu 18-21 -vuotiaille nuorille ja se on vapaaehtoista. Tuesta ja sen tavoitteista sovitaan yhteistyössä nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa.

Sami Säisä
Ohjaaja
p. 050 312 6851 

Pia Vaalto
Ohjaaja
p. 050 312 6833