Asumisohjauspalvelut

Nuoren muuttaessa omaan asuntoon tuemme siirtymävaihetta maahanmuuttajapalveluiden ohjaajien asumisohjauksella. Tuki voi pitää sisällään ohjausta kodinhoidollisissa asioissa, asioinneissa, etuuksien hakemisessa, koulunkäynnissä tai hoitokontaktiin kiinnittymisessä. Nuorten asumisohjaus on tarkoitettu 18-21 -vuotiaille nuorille ja se on vapaaehtoista. Tuesta ja sen tavoitteista sovitaan yhteistyössä nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa.

 

 

Valtteri Kohvakka
Vastaava ohjaaja
0400 353179
valtteri.kohvakka@odl.fi
Sami Säisä
Ohjaaja
050 3126851
sami.saisa@odl.fi
Pia Vaalto
Ohjaaja
050 3126833
pia.vaalto@odl.fi