Asumisohjauspalvelut

Nuoren muuttaessa omaan asuntoon tuemme siirtymävaihetta maahanmuuttajapalveluiden ohjaajien asumisohjauksella. Tuki voi pitää sisällään ohjausta kodinhoidollisissa asioissa, asioinneissa, etuuksien hakemisessa, koulunkäynnissä tai hoitokontaktiin kiinnittymisessä. Nuorten asumisohjaus on tarkoitettu 18-21 -vuotiaille nuorille ja se on vapaaehtoista. Tuesta ja sen tavoitteista sovitaan yhteistyössä nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa.