Nainen 45+ - Voimaantuneena kohti työtä!

Hankkeen tavoitteena on kehittää, testata, arvioida ja levittää elintapaohjauksen malli työttömien yli 45-vuotiaiden naisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja sitä kautta työkyvyn ja  työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Hankkeessa järjestetään työttömille oululaisille 45-64 -vuotiaille naisille ryhmä- ja yksilömuotoista elintapaohjausta. Ohjauksen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia ja jaksamista parantamalla unen laatua ja määrää, lisäämällä liikkumista sekä parantamalla ruokavalion laatua. Samalla edistetään muita terveyttä edistäviä elintapoja, kuten tupakoimattomuutta ja päihteettömyyttä. Ryhmätoiminnalla edistetään naisten sosiaalista verkostoa ja hyvinvointia. Hankkeessa kehitettävää hyvinvoinnin lisäämisen toimintamallia kehitetään yhteistyössä kohderyhmän sekä eri toimijoiden kanssa. Käytännön elintapaohjaukset käynnistyvät alkuvuodesta 2021. 

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. sekä Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2020-31.8.2023.

Hankkeen nettisivut: https://nainen45.odl.fi
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/nainen45
Instagram: "Nainen 45+"

Hankehenkilöstö:

  • Projektipäällikkö Marja Vanhala
    • p. 050 312 5828, marja.vanhala(at)odl.fi
  • Projektityöntekijä Saija Tiiro-Tulppo
    • p. 050 312 5748, saija.tiiro-tulppo(at)odl.fi
  • Projektityöntekijä Milan Kolarovic
    • p. 050 312 5747, milan.kolarovic(at)odl.fi