Hyvinvointia korkeakouluopintoihin 

 

Hankkeen päätavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäistä putoamista opinnoista. Hanke kehittää elämänhallintaa ja mielenhyvinvointia tukevaa kokonaisvaltaista ohjausta edistämällä oppilaitoksen henkilöstön osaamista pudokkuuden ehkäisemiseksi. Kokonaisvaltaisen ohjauksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä mielenterveysongelmien kasaantumista sekä tukea opinnoissa selviämistä. Hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelurytmiä tukevia ja pudokkuutta ehkäiseviä toimenpiteitä ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Hankkeessa rakennetaan opiskelijalähtöinen korkeakoulun toimintamalli. Kehittämistoimenpiteet mallinnetaan siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.

 

Hanketta toteuttavat ajalla 1.9.2020-31.12.2021 ODL Liikuntaklinikka, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektityöntekijä Ulla-Maija Luoma, etunimi.sukunimi(at)odl.fi

 

 

 

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin Pohjois-Suomessa

 

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon opiskelijoiden mielenterveydestä ja riskistä uupua opintojen aikana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS:n) vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas opiskelija kokee psyykkisiä oireita kuten uupumusta, ylirasitusta ja stressiä. Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuu useita muutoksia vuoden 2020 aikana, esimerkiksi opiskelijavalintojen painottuminen todistusvalintoihin. Lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat siirtyvät vuoden 2021 alusta YTHS:n piiriin.

 

Opiskelijalähtöistä tukea ja uusia tapoja toimia yhdessä

 

Korkeakouluopiskelijoiden moninaisiin haasteisiin vastaa Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke (9/2020–12/2021). Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun Diakonissalaitoksen kanssa. Hanke toimii Rovaniemen, Oulun, Kemin ja Tornion alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

 

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelua tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Tuki jakaantuu ennalta ehkäisevään tukeen aloittaville opiskelijoille ja intensiiviseen tukeen niille opiskelijoille, joiden riski keskeyttää opinnot on tunnistettu.

 

Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakouluihin opiskelijalähtöisiä toimintakäytäntöjä ja valmennusmalleja, jotka vahvistavat mielen hyvinvointia ja kannattelevat opiskelijoita koko heidän opintojensa ajan. Yhteisen tekemisen ja toiminnan kautta korkeakouluissa voidaan edistää yksilöllistä sosiaalista vahvistumista ja tukea mielenhyvinvointia luotujen toimintamallien avulla. Kehittämistoimenpiteet mallinnetaan siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.

 

Vahvistetaan opintojen etenemistä ja ehkäistään keskeyttämisiä

 

Rovaniemen, Tornion, Kemin ja Oulun alueella toimivassa hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat mukana YTHS, opiskelijajärjestöt O’Diako ja Rotko, Erilaisten oppijoiden liitto ja soveltuvat/muut 3. sektorin toimijat. Hankkeen toimenpiteet suunnitellaan yhdessä opiskelijalähtöisesti ja opiskelijoiden erilaiset tuen tarpeet sekä vallitseva koronatilanne huomioiden.

 

Hankkeen tuloksena opiskelijoiden tarpeisiin on rakennettu ja juurrutettu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä osallisuuden vahvistamiseksi yhteistyömalli eri toimijoiden välille. Opintojen keskeytykset ovat vähentyneet ja opiskelijoiden kokema hyvinvointi on parantunut. Lisäksi hankkeen tuloksena on syntynyt testattuja toimintamalleja, joiden avulla keskeyttämisiä voidaan ehkäistä ja opinnoissa etenemistä tukea.

 

Opetushenkilöstön ja hankehenkilöstön yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa korkeakoulun henkilöstön valmiudet tarttua syrjäytymiskehitykseen aikaisessa vaiheessa paranevat. Korkeakoulujen henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan kokeilemaan erilaisia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyen.

 

Yhteistyössä:

Lapin ammattikorkeakoulu, www.lapinamk.fi

Oulun Diakonissalaitos, www.odl.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu, www.diak.fi

Erilaisten oppijoiden liitto ry, Oppimisen olohuone ESR-hanke, www.eoliitto.fi

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, www.yths.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako, www.odiako.fi

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Rotko, www.lapinrotko.fi

 

Lisätietoja:

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi, 050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Erja Rahkola, projektikoordinaattori, Lapin ammattikorkeakoulu, 040 731 6055, erja.rahkola@lapinamk.fi

Ulla-Maija Luoma, projektityöntekijä, Oulun Diakonissalaitos, ODL, Liikuntaklinikka, 050 312 5805, ulla-maija.luoma@odl.fi

Miia Heininen, projektikoordinaattori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 050 528 4820, miia.heininen@diak.fi