Hyvinvointia korkeakouluopintoihin 

 

Hankkeen päätavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäistä putoamista opinnoista. Hanke kehittää elämänhallintaa ja mielenhyvinvointia tukevaa kokonaisvaltaista ohjausta edistämällä oppilaitoksen henkilöstön osaamista pudokkuuden ehkäisemiseksi. Kokonaisvaltaisen ohjauksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä mielenterveysongelmien kasaantumista sekä tukea opinnoissa selviämistä. Hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelurytmiä tukevia ja pudokkuutta ehkäiseviä toimenpiteitä ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Hankkeessa rakennetaan opiskelijalähtöinen korkeakoulun toimintamalli. Kehittämistoimenpiteet mallinnetaan siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.

 

Hanketta toteuttavat ajalla 1.9.2020-31.12.2021 ODL Liikuntaklinikka, Helsingin Diakonissalaitos, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektityöntekijä Ulla-Maija Luoma, etunimi.sukunimi(at)odl.fi