HOPE-kuntoutus

 

HOPE-kuntoutus antaa toivoa ja tukea lapsen sijoituksen tai huostaanoton yhteydessä

HOPE-kuntoutus on viranomaisroolista vapaata tukea lastensuojelun asiakasperheille. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja antaa vanhemmille työvälineitä haastavassa elämäntilanteessa, sekä luoda uskoa tulevaisuuteen.  Työskentelemme terapeuttisella työotteella jokaisen perheen yksilöllisen elämäntilanteen huomioiden ja keskitymme asiakkaan omien voimavarojen ja vahvuuksien tukemiseen.

 

HOPE-kuntoutuksen tavoitteet

HOPE-kuntoutus käynnistyy tutustumiskäynnillä ja alkuhaastattelulla. 

Työskentelyn tavoitteena on

  • tukea perhettä kokonaisvaltaisesti
  • tukea jaetun vanhemmuuden kehittymistä hyvässä hengessä
  • tukea vanhempia toimivan suhteen luomisessa lapseensa ja lapsen hoitajiin
  • antaa vanhemmille tukea perhetilanteen muutoksen käsittelyyn
  • antaa tukea verkoston kanssa yhteistyössä toimimiseen
  • tukea vanhempaa yksilöllisessä kuntoutumisessa

 

Yksilötyötä ja vertaistukea sijoitus- ja huostaanottotilanteessa

HOPE-kuntoutuksen asiakkuus kestää keskimäärin 6–18 kuukautta ja sisältää yksilö-, perhe-, ja vertaisryhmätyöskentelyä. 

Yksilötyö perustuu luottamuksellisiin keskusteluihin ja asiakaslähtöisyyteen. Autamme asiakasta löytämään keinoja kriisistä selviytymiseen ja paremman, itsensä näköisen tulevaisuuden luomiseen. Rohkaisemme häntä esimerkiksi muutosten tekemiseen ja löytämään mieluista sisältöä elämään, tavoitteenamme vahvistaa elämänhallintaa. Tarjoamme tarvittaessa myös tukea lapsen ja vanhemman tapaamisissa.

Lapsen, syntymävanhempien ja sukulaisten sekä sijaisvanhempien yhteisillä tapahtumilla, esimerkiksi retkillä ja toiminnallisilla päivillä tuemme perheen keskinäisiä suhteita ja vuorovaikutusta. 

Asiakkaat voivat osallistua myös ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmään, jossa he saavat mahdollisuuden keskustella samanlaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa luottamuksellisesti. Vertaistapaamisissa myös tutustumme esimerkiksi paikallisiin palveluihin ja erilaisiin liikuntamuotoihin ja teemme kulttuurikäyntejä. Vertaisryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa ja kokoontuvat noin kolmen kuukauden ajan viikottain.

 

Keitä HOPE-kuntoutuksessa työskentelee?

HOPE-kuntoutusta antavat perheterapiakoulutuksen saaneet kuntoutusohjaajat, jotka työskentelevät aina asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen ja luottamuksellisesti.

 

Miten HOPE-kuntoutukseen pääsee?

Asiakas voi ottaa yhteyttä HOPE-kuntotuksen työntekijöihin itse, sosiaalityöntekijän kautta tai muun asiakasta auttavan tahon tuella.

HOPE-kuntoutus on asiakasperheille maksutonta. Palvelun käynnistymiseen tarvitaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän maksusitoumuspäätös. Asiakkuuteen tarvitaan myös ohjaavan tahon arvio tuen tarpeesta ja asiakkaan oma motivaatio ottaa vastaan HOPE-kuntoutusta.

 

Vastaava kuntousohjaaja

Minna Lehmonen
p. 050 312 5676
minna.lehmonen(at)odl.fi
Albertinkatu 18 B, 1. krs.