HOPE-kuntoutus


Toivoa ja tukea lapsen sijoituksen yhteydessä

Hope-kuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, sekä perheille, joiden lapset ovat joko avohuollon sijoituksessa tai huostaanotettuina.

Palvelu tarjoaa viranomaisroolista vapaata tukea. Hope-kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa vanhemmuutta ja antaa työvälineitä kriisin läpikäymiseen sekä luoda uskoa tulevaisuuteen lastensuojelun asiakasperheille. 

Palvelu on tarkoitettu lapsen syntymävanhemmille. Työskentely on asiakaslähtöistä,  ja siinä huomioidaan jokaisen perheen yksilöllinen elämäntilanne.   

Perheterapiakoulutuksen saaneet kuntoutusohjaajamme työskentelevät asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen ja luottamuksellisesti. Työskentelyssä keskitytään asiakkaan omien voimavarojen ja vahvuuksien tukemiseen.

HOPE-kuntoutuksen tavoitteet

Hope-kuntoutus käynnistyy tutustumiskäynnillä ja alkuhaastattelulla, jonka pohjalta perheelle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma. Työskentelyn tavoitteena on perheen kokonaisvaltainen tukeminen sekä jaetun vanhemmuuden positiivinen kehittyminen.

Tilanteessa vanhempia autetaan muodostamaan toimiva suhde lapseensa ja lapsen hoitajiin. Vanhemmat saavat tukea perhetilanteen muutoksen käsittelyyn sekä verkoston kanssa yhteistyössä toimimiseen.


Yksilötyötä ja vertaistukea

Asiakkuus Hope-kuntoutuksessa kestää keskimäärin 6-18 kuukautta. 

Hope-kuntoutus sisältää yksilö-, perhe-, ja vertaisryhmätyöskentelyä.
Yksilötyö perustuu luottamuksellisiin keskusteluihin ja asiakkaslähtöisyyteen.  Asiakasta tuetaan löytämään keinoja kriisistä selviytymiseen ja paremman, itsensä näköisen tulevaisuuden luomiseen.

Yksilöllisessä palveluohjauksessa rohkaisemme esimerkiksi muutosten tekemiseen ja löytämään mieluista sisältöä elämään. Tavoitteena on vahvistaa  asiakkaan elämänhallintaa.

Järjestämme lapsen, syntymävanhempien ja sukulaisten sekä sijaisvanhempien yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi retkiä ja toiminnallisia päiviä. Näiden avulla tuetaan perheen keskinäisiä suhteita ja vuorovaikutusta. 

Tarjoamme myös tukea lapsen ja vanhemman tapaamisissa tarvittaessa.

Asiakkaat voivat osallistua myös vertaisryhmään, jossa he saavat mahdollisuuden keskustella samanlaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa luottamuksellisesti. Vertaisryhmät toteutuvat kaksi kertaa vuodessa kestäen noin kolmen kuukauden ajan, tapaamiset toteutetaan viikottain. Vertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja.

Vertaistapaamisia toteutetaan myös  esimerkiksi paikallisiin palveluihin tutustumisilla, kulttuurikäynneillä ja erilaisiin liikuntamuotoihin tutustumisella. 

 

Asiakkuuden käynnistäminen

Hope-kuntoutus on asiakasperheille maksutonta. Hope-kuntotuksen työntekijöihin voi ottaa yhteyttä joko asiakas itse, sosiaalityöntekijän kautta tai muun asiakasta auttavan tahon tuella.

Palvelun käynnistymiseen tarvitaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän maksusitoumuspäätös. Asiakkuuteen tarvitaan myös ohjaavan tahon arvio tuen tarpeesta ja asiakkaan oma motivaatio ottaa vastaan Hope-kuntoutusta.

 

 

Kaisu Kalliorinne
kuntoutusohjaaja
050 312 5677
kaisu.kalliorinne(at)odl.fi
Minna Lehmonen
vastaava kuntoutusohjaaja
050 312 5676
minna.lehmonen(at)odl.fi