HOPE-kuntoutus

Toivoa ja tukea lapsen sijoituksen yhteydessä

Hope-kuntoutus on tarkoitettu perheille, joissa on käynnistynyt huostaanottoprosessi tai huostaanotto on jo tapahtunut. Palvelu tarjoaa viranomaisroolin ulkopuolella olevaa, vanhemmuutta vahvistavaa ja uskoa tulevaisuuteen luovaa tukea lastensuojelun asiakasperheille. Palvelu on tarkoitettu lapsen syntymävanhemmille. Asiakkuus Hope-kuntoutuksessa kestää keskimäärin 6-12 kuukautta, jonka jälkeen perheellä on mahdollisuus hakeutua Hope-jatkotuen piiriin.

HOPE-kuntoutuksen tavoitteet

Hope-kuntoutus käynnistyy tutustumiskäynnillä ja alkuhaastattelulla, jonka pohjalta perheelle tehdää yksilöllinen palvelusuunnitelma. Työskentelyn tavoitteena on perheen kokonaisvaltainen tukeminen sekä jaetun vanhemmuuden positiivinen kehittyminen.

Tilanteessa vanhempia autetaan muodostamaan toimiva suhde lapseensa ja lapsen hoitajiin. Vanhemmat saavat tukea perhetilanteen muutoksen käsittelyyn sekä verkoston kanssa yhteistyössä toimimiseen.


Yksilötyötä ja vertaistukea

Hope-kuntoutus sisältää yksilö-, perhe-, ja vertaisryhmätyöskentelyä. Yksilöllisen palveluohjauksen avulla vahvistamme lapsen perheenjäsenten elämänhallintaa. Autamme vanhempia omien voimavarojensa löytämisessä ja tuemme löytämään keinoja ongelman ratkaisuun.

Yksilötuen rinnalla järjestämme lapsen, syntymävanhempien, perheen ja sukulaisten sekä sijaisvanhempien yhteistä toimintaa. Vanhemmat voivat osallistua myös vertaisryhmään, jossa he pääsevät keskustelemaan samanlaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.

Teemme yhteistyötä asiakkaan oman viranomaisverkoston kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat lisäksi mm. Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä.

 

Asiakkuuden käynnistäminen

Hope-kuntoutus on asiakasperheille maksutonta. Hope-kuntotuksen työntekijöihin voi ottaa yhteyttä joko sosiaalityöntekijän kautta, asiakas itse tai auttavan tahon (esim. mielenterveys- tai päihdetyöntekijä) tuella.

Palvelun käynnistymiseen tarvitaan aina myös lastensuojelun sosiaalityöntekijän maksusitoumuspäätös. Asiakkuuteen tarvitaan myös ohjaavan tahon arvio tuen tarpeesta ja asiakkaan oma motivaatio ottaa vastaan Hope-kuntoutusta.

 

 

Kaisu Kalliorinne
kuntoutusohjaaja
050 312 5677
kaisu.kalliorinne(at)odl.fi
Minna Lehmonen
vastaava kuntoutusohjaaja
050 312 5676
minna.lehmonen(at)odl.fi