Nuortenkoti Aurora Oulu

 

Nuortenkoti Aurora Oulussa profiloidumme erityisesti erilaisten riippuvuuksien kanssa kamppailevien nuorten hoitoon ja kuntoutukseen. Työskentelyn tavoitteena on nuoren kasvua ja kehitystä vaarantavan riippuvuuden pysäyttäminen sekä tukeminen tasapainoiseen elämään. Sosiaalisten taitojen kehittäminen, itsetuntemus ja itsetunnon vahvistaminen, sekä vuorovaikutustaitojen parantaminen ovat keskeisiä lisätavoitteita työskentelyssä. Riippuvuuskäyttäytymisen taustalla vaikuttavat tekijät kartoitetaan nuoren ja hänen perheensä/verkostonsa avulla ja nuorten perheet ovat mukana työskentelyssä tiiviisti.

 

Kuntoutuksen työmenetelminä käytämme mm. kohderyhmälle räätälöityjä terapeuttisia ryhmiä, Tulostähti-menetelmää (Minun tähteni, Nuoren tähti, Toipumistähti, Perhetähti plus), omaohjaustyöskentelyä, lyhytterapiaa sekä perheterapiaa. Yksikön päivärytmi on strukturoitu ja sisältää jokaiselle nuorelle yksilöllisesti laaditun viikko-ohjelman lisäksi yhteisöllistä toimintaa, mm. toiminnallisia sekä luovan toiminnan ryhmiä. Yksikössä työskentelee mielenterveys-ja päihdetyön osaajia; ohjaajina toimii sosionomeja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lähihoitajia. Perheterapeutti ja sairaanhoitaja vastaavat nuorten terveydentilan seurannasta, sekä kuntoutusprosessin suunnittelusta/toteutuksesta yhdessä työryhmän kanssa.

 

Yksikkö sijaitsee keskellä Oulua, osoitteessa Uusikatu 44-46 A, 2 krs. Hyödynnämme työskentelyssämme ODL:n laajaa palveluvalikoimaa, mm. nuorten hankkeiden ja työpajatoiminnan kautta. Järjestämme tarvittaessa lääkäripalvelut ja psykologin tutkimukset. Nuorten vanhemmille tarjoamme Hope-kuntoutusta. Teemme yhteistyötä sosiaalitoimien, päihdepalveluiden sekä nuorten omien tukiverkostojen kanssa.

 

Nuorten kuntoutusjakson päättyessä työskentelyä jatketaan kotiin perhetyönä, Hope –kuntoutustiimin tuella tai tukihenkilön toimesta omaan asuntoon.

 

Nuortenkoti Aurora, Oulu
Uusikatu 44-46 A, 90100 Oulu
050 312 6864
Ohjaajat tavoittaa 24/7
Jani Paananen
Vastaava ohjaaja Oulu (paikkakyselyt)
050 312 6842
jani.paananen@odl.fi
Elina Vihelä
Palvelupäällikkö
0400 225 792
elina.vihela@odl.fi