Aurora-nuortenkodit

Aurora-nuortenkodit tarjoavat tasapainoista arkea sijoitetuille lapsille

Nuortenkoti on turvallinen, vakauttavaa arkea terapeuttisella työotteella tarjoava sijaishuoltoyksikkö huostaanotetuille tai sijoitetuille, psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille. ODL:n Aurora-nuortenkodit sijaitsevat Oulussa, Kempeleessä, Haukiputaalla ja Ylitorniolla.

 

Kenelle nuortenkoti on tarkoitettu?

ODL:n Aurora-nuortenkodeissa asukas on yleensä 13-17-vuotias lapsi tai nuori. Jokaisessa yksikössä asuu kerrallaan seitsemän nuorta.

Tyypillisesti asukkaana olevalla nuorella on käytösoireilua ja/tai erilaisia kasvuun ja kehitykseen liittyviä vaikeuksia, sekä psyykkisiä oireita tai sairauksia.

Tueksi näihin Aurora-kotimme tarjoavat vakaata, johdonmukaista arkea, jossa iänmukaista kasvua ja kehitystä tuetaan terapeuttisella työotteella ja turvallisilla aikuiskontakteilla. Lapsen erityispiirteet huomioidaan aina yksilöllisesti ja häntä kannustetaan ja ohjataan omien vahvuuksiensa käytössä. Nuortenkodeissa eletään turvallista arkea nuorta tukien. 

 

Millaiset tilat nuortenkodissa on?

Aurora-nuortenkotien tilat ovat kodinomaiset. Jokaisella asukkaalla on oma huone ja mahdollisuus yksityisyyteen. Lisäksi kodeissa on yhteinen olohuone, keittiö ja ruokailutila, ja erillinen tila harrasteisiin.

Pojille ja tytöille on omat kylpy- ja WC-tilat, sekä sauna.

Nuortenkotien piha-alue muistuttaa yleensä tavallista omakotitaloa nurmialueineen ja terasseineen.

 

Millaista elämä nuortenkodissa on?

Nuortenkodin arkipäivä noudattelee tavanomaista perheen arkea. Nuoret käyvät koulua tai opiskelevat, osallistuvat kodinhoitoon ja ruoanlaittoon samalla itsenäistymistaitoja harjoitellen ja harrastavat kiinnostuksensa mukaan. Tarvittaessa tuemme nuorta  opiskelutehtävien tekemisessä.

Nuorten omat juhlapäivät samoin kuin yleiset juhlapyhät juhlitaan myös nuortenkodissa. Juhlapyhinä ollaan kotilomilla mahdollisuuksien mukaan, tai niitä juhlistetaan sesongin mukaisesti yhdessä muiden asukkaiden kanssa.

Nuortenkodin päivärytmi sisältää jokaiselle nuorelle yksilöllisesti laaditun viikko-ohjelman lisäksi yhteisöllistä toimintaa, kuten toiminnallisia sekä luovan toiminnan ryhmiä.

 

Millä menetelmillä nuorta autetaan? 

Nuortenkodin toiminnassa käytössämme on ODL:n laaja palveluvalikoima, mm. nuorten hankkeiden ja työpajatoiminnan kautta. Järjestämme tarvittaessa lääkäripalvelut ja psykologin tutkimukset. Nuorten vanhemmille tarjoamme HOPE-kuntoutusta. Teemme yhteistyötä sosiaalitoimien, päihdepalveluiden, lasten- ja nuorisopsykiatrian, nuorisopalveluiden sekä nuorten omien koulujen ja muiden tukiverkostojen kanssa. Keskeisenä työmenetelmänä on omaohjaajatyöskentely. Omaohjaajien kanssa nuoret tekevät itselleen yksilöllisesti laaditun viikko-ohjelman.

Tuemme lapsen tai nuoren hoito- ja terapiasuhteita sekä terveellisiä harrastuksia. Sijoituksen aikana pidämme yhteyttä lapsen tai nuoren perheeseen ja verkostoihin sekä teemme perhetyötä yhdessä sovitulla tavalla ja tavoitteiden mukaisesti.

 

Kuntoutuksessa käytämme

  • nuorille räätälöityjä terapeuttisia ryhmiä
  • Tulostähti-menetelmää (Minun tähteni, Nuoren tähti, Toipumistähti, Perhetähti plus)
  • omaohjaustyöskentelyä
  • lyhytterapiaa
  • perheterapiaa
  • erilaisia toiminnallisia menetelmiä

Nuorten kuntoutusjakson päättyessä työskentelyä jatketaan tarvittaessa kotiin perhetyönä, HOPE–kuntoutustiimin tuella tai tukihenkilön toimesta omaan asuntoon.

 

Keitä nuortenkodissa työskentelee?

Nuortenkodeissa työskentelee mielenterveys- ja päihdetyön osaajia. Ohjaajina toimii sosionomeja, lähihoitajia ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Nuorten terveydentilan seurannasta, sekä kuntoutusprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sairaanhoitaja tai omaohjaajat yhdessä nuoren ja nuortenkodin muun työryhmän kanssa.

Lapsen tai nuoren kuntoutumista nuortenkodissa tukevat turvallinen suhde ohjaajiin, arjen taitojen harjaannuttaminen, koulunkäynti ja aikuisuuden kynnyksellä olevilla nuorilla opiskelu tai työssä oppiminen.

 

 

Nuortenkoti Aurora 1, Kempele
Kangastie 8 A, 90450 Kempele
0400 225 796
Ohjaajat tavoittaa 24/7
nuortenkoti.aurora(at)odl.fi
Nuortenkoti Aurora 2, Kempele
Kangastie 8 B, 90450 Kempele
050 312 5718
Ohjaajat tavoittaa 24/7
Nuortenkoti Aurora, Haukipudas
Oravanpolku 3, 90850 Martinniemi
050 312 6821
Ohjaajat tavoittaa 24/7
aurora.haukipudas(at)odl.fi
Nuortenkoti Aurora, Oulu
Albertinkatu 18 A 4. krs, 90100 Oulu
050 312 6864
Ohjaajat tavoittaa 24/7
Nuortenkoti Aurora, Ylitornio
Alkkulanraitti 2, 95600 Ylitornio
050 3126 136
Ohjaajat tavoittaa 24/7
Elina Vihelä
Palvelupäällikkö
0400 225 792
elina.vihela(at)odl.fi