Sijaishuolto, Aurora-kodit

 

Tasapainoista arkea sijoitetuille lapsille

Nuortenkoti on turvallinen, vakauttavaa arkea lapsille ja nuorille tarjoava sijaishuoltoyksikkö huostaanotetuille tai sijoitetuille, psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille.

Kempeleen Haapamaan asuinalueella sijaitsevassa nuortenkodissa ovat mahdollisia niin lyhyemmät intervallijaksot kuin pidemmät sijoitusjaksot. Pidempiaikaisia asukaspaikkoja nuortenkodissa on seitsemän.

 

Moniammatillista apua

Nuortenkodin moniammatilliseen työryhmään kuuluu nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökunnallamme on osaamista mm. psykiatrisesta hoitotyöstä, trauma- ja maahanmuuttajatyöskentelystä. Tarpeen hankimme ravitsemusterapeutin ohjausta, lääkärin konsultaatiota tai psykologin tutkimuksia.

 

Arjen taitojen harjaannuttamista

Lapsen tai nuoren kuntoutumista nuortenkodissa tukevat turvallinen suhde ohjaajiin, arjen taitojen harjaannuttaminen, koulunkäynti ja aikuisuuden kynnyksellä olevilla nuorilla opiskelu tai työssä oppiminen.

Tuemme lapsen tai nuoren hoito- ja terapiasuhteita sekä terveellisiä harrastuksia. Sijoituksen aikana pidämme yhteyttä lapsen tai nuoren perheeseen ja verkostoihin sekä teemme perhetyötä yhdessä sovitulla tavalla ja tavoitteiden mukaisesti.

 

Kodinomaista asumista

Nuortenkoti Aurora sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella. Kodinomaisissa tiloissa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus omaan huoneeseen. Nuortenkodin oma piha ja lähellä olevat liikuntapaikat ja ulkoilumaastot mahdollistavat terveellisen liikunnan ja ulkoilun. Nuortenkodin läheisyydestä on linja-autoyhteys Ouluun.

Nuortenkoti Aurora, Haukipudas
Oravanpolku 3, 90850 Martinniemi
050 3126 821
Ohjaajat tavoittaa 24/7
aurora.haukipudas@odl.fi
Nuortenkoti Aurora, Kempele
Kangastie 8A 90450 Kempele
0400 225796
Ohjaajat tavoittaa 24/7
nuortenkoti.aurora@odl.fi
Heli Kinnunen
Vastaava ohjaaja Kempele (paikkakyselyt)
0503126883
heli.kinnunen@odl.fi
Jani Paananen
Vastaava ohjaaja Haukipudas (paikkakyselyt)
050 312 6842
jani.paananen@odl.fi
Reetta Rapo
Opiskelija-asioista vastaava (Kempele)
reetta.rapo@odl.fi
Elina Vihelä
Palvelupäällikkö
0400 225 792
elina.vihela@odl.fi