Nuortenkoti Aurora 1 ja 2 Kempele

 

Tasapainoista arkea sijoitetuille lapsille


Nuortenkotimme on turvallinen, vakauttavaa arkea lapsille ja nuorille tarjoava sijaishuoltoyksikkö huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille, psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille. Nuortenkodissamme ovat mahdollisia niin lyhyemmät intervallijaksot kuin pidemmät sijoitusjaksotkin. Pidempiaikaisia asukaspaikkoja lastensuojelulaitoksessamme on seitsemän.

 

Moniammatillista apua


Nuortenkodin moniammatilliseen työryhmäämme kuuluu seitsemän kokenutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökunnallamme on osaamista mm. psykiatrisesta hoitotyöstä, trauma-, päihde- ja maahanmuuttajatyöskentelystä. Teemme tarvittaessa tiivistä yhteistyötä kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Tarvittaessa hankimme myös ulkopuolisia palveluita, kuten ravitsemusterapeutin ohjausta tai psykologin tutkimuksia.

 

Kuntoutussuunnitelman & perhetyön tärkeys


Jokaiselle lapselle tai nuorelle laaditaan henkilökohtainen kasvatus- ja kuntoutussuunnitelma tukemaan hänen kuntoutumistaan ja pääsemistään kohti tavoitteita. Tuemme lapsen tai nuoren hoito- ja terapiasuhteita sekä terveellisiä harrastuksia. Sijoituksen aikana pidämme tiiviisti yhteyttä lapsen tai nuoren perheeseen ja verkostoihin sekä työskentelemme perheen kanssa yhdessä sovitulla tavalla ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pyrimme jaettuun vanhemmuuteen lapsen tai nuoren asioissa.

 

Arjen taidot & itsenäistyminen


Lapsen tai nuoren kuntoutumista nuortenkodissa tukevat turvallinen suhde ohjaajiin, omaohjaustyöskentely, arjen taitojen harjaannuttaminen, koulunkäynti ja täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevilla nuorilla opiskelu tai työssä oppiminen. Tuemme itsenäistyviä nuoria heidän uudessa elämänvaiheessaan. Jälkihuollon toteutuessa kauttamme, voi nuori jatkaa omaohjaussuhdettaan merkityksellisen ihmisen kanssa vielä täysi-ikäisyyden jälkeenkin.

 

Kodinomaista asumista


Nuortenkoti Aurora sijaitsee rauhallisella asuinalueella Kempeleen Haapamaalla. Kodinomaisissa tiloissamme jokaisella lapsella ja nuorella on oma huone. Nuortenkodin kodinomaiset tilat, oma piha ja lähellä olevat liikuntapaikat sekä ulkoilumaastot mahdollistavat terveellisen kasvun ja kehityksen sekä liikunnan ja ulkoilun. Nuortenkodin läheisyydestä on linja-autoyhteys Ouluun.

 

Nuortenkoti Aurora 1, Kempele
Kangastie 8 A, 90450 Kempele
0400 225 796
Ohjaajat tavoittaa 24/7
nuortenkoti.aurora@odl.fi
Nuortenkoti Aurora 2, Kempele
Kangastie 8 B, 90450 Kempele
050 312 5718
Ohjaajat tavoittaa 24/7
Heli Kinnunen
Vastaava ohjaaja Kempele 1 ja 2 (paikkakyselyt)
050 312 6883
heli.kinnunen@odl.fi
Reetta Rapo
Opiskelija-asioista vastaava (Kempele)
reetta.rapo@odl.fi
Elina Vihelä
Palvelupäällikkö
0400 225 792
elina.vihela@odl.fi