Perhekuntoutusyksikkö Familia


ODL tarjoaa kunnille lapsiperheiden perhearviointia ja -kuntoutusta perhekuntoutusyksikkö Familiassa Kempeleessä. Yksikkö sijaitsee Kempeleessä aivan kunnan keskustan alueella Merituulentiellä, ja se voi vastaanottaa 1-4 perhettä laitoskuntoutukseen sekä ensikotijaksoille. Perhekuntoutusyksikkö toimii ympärivuorokautisesti.


Perhekuntoutus on intensiivistä, kuntouttavaa työtä missä lähdetään muuttamaan tiiviin työskentelyn kautta perheen sisäisiä toimintamalleja ja perheenjäsenten omia käyttäytymismalleja, tavoitteena pysyvä muutos perheen toiminnassa. Tiiviin, ympärivuorokautisen työskentelyn avulla voidaan tunnistaa näitä vahingollisia malleja ja toimintaa, ja yhdessä perheen kanssa lähteä korjaamaan niitä.  Perhekuntoutus on suunnitelmallinen, hallittu interventio perheen elämään, joka alkaa arviointivaiheella, jatkuen työskentely- ja lopetusvaiheeseen.

Työtä tekevät ODL:n perhekuntoutuksen ammattilaiset. Varsinaista kuntoutustyötä tekevillä on kaikilla vähintään AMK-tasoinen tutkinto, ja osalla myös eriasteisia terapiakoulutuksia. Kaikilla työntekijöillä on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen perheiden ja lasten kanssa työskentelystä.

Familian vastaava ohjaaja
Valtteri Kohvakka
p. 0400 353 179