Perhekuntoutusyksikkö Familia


ODL tarjoaa kunnille lapsiperheiden perhearviointia ja -kuntoutusta perhekuntoutusyksikkö Familiassa Kempeleessä. Yksikkö sijaitsee Kempeleessä aivan kunnan keskustan alueella. Yksikkö voi myös vastaanottaa 1-5 perhettä laitoskuntoutukseen ja ensikotijaksoille. Perhekuntoutusyksikkö toimii ympärivuorokautisesti.

Perhekuntoutus on intensiivistä, kuntouttavaa työtä missä lähdetään muuttamaan tiiviin työskentelyn kautta perheen sisäisiä toimintamalleja ja perheenjäsenten omia käyttäytymismalleja, tavoitteena pysyvä muutos perheen toiminnassa. Tiiviin, ympärivuorokautisen työskentelyn avulla voidaan tunnistaa näitä vahingollisia malleja ja toimintaa, ja yhdessä perheen kanssa lähteä korjaamaan niitä.  Perhekuntoutus on suunnitelmallinen, hallittu interventio perheen elämään, joka alkaa arviointivaiheella, jatkuen työskentely- ja lopetusvaiheeseen.

Työtä tekevät ODL:n perhekuntoutuksen ammattilaiset. Varsinaista kuntoutustyötä tekee moniammatillinen tiimi jolla osalla on eriasteisia terapiakoulutuksia. Kaikilla työntekijöillä on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen perheiden ja lasten kanssa työskentelystä.