Avoperhekuntoutus ja perhetyö


Perheiden kotona tai perhekuntoutusyksikkö Familiassa toteutettava avoperhekuntoutuksemme on voimavarakeskeistä, luottamuksellista ja tavoitteellista toimintaa, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä perheen verkostojen kanssa. Avoperhekuntoutustyön tavoitteet määritellään yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Työskentelyssä käytämme tavoitteiden ja esimerkiksi lasten iän mukaan määrittyviä toiminnallisia ja terapeuttisia menetelmiä.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

• lasten laitossijoituksen välttäminen tai kotiutumisen mahdollistaminen
• vanhemmuuden tukeminen tai arviointi
• perheen arjen jäsentely
• perheen arjen ja vuorovaikutuksen ohjaaminen
• perheen kasvatuksellisten käytäntöjen selkiyttäminen
• tarvittaessa lapsen tai vanhemman psyykkisen oireilun kartoittaminen ja sen vaikutusten huomiointi arjessa