Perhekuntoutus


Voimavarakeskeistä yhteistyötä

Perhetyömme on voimavarakeskeistä, luottamuksellista ja tavoitteellista toimintaa, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä perheen verkostojen kanssa.

Perhekuntoutustyön tavoitteet

Perhekuntoutustyön tavoitteet määritellään yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa.

Tavoite voi olla esimerkiksi:
•lasten laitossijoituksen välttäminen tai kotiutumisen mahdollistaminen
•vanhemmuuden tukeminen tai arviointi
•perheen arjen jäsentely
•perheen arjen ja vuorovaikutuksen ohjaaminen
•perheen kasvatuksellisten käytäntöjen selkiyttäminen
•tarvittaessa lapsen tai vanhemman psyykkisen oireilun kartoittaminen ja sen vaikutusten huomiointi arjessa

Työ sovitetaan perheen arkeen

Työskentelyn tiiviydestä sovitaan sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa tavoitteet huomioiden. Työskentelyssä käytämme tavoitteiden ja esimerkiksi lasten iän mukaan määrittyviä toiminnallisia ja terapeuttisia menetelmiä.

Perhekuntoutusta toteutetaan sekä avo- ja laitoskuntoutuksena. Perhekuntoutuksen ja verkostotyön avopalvelukeskus sijaitsee Oulun keskustassa, josta käsin perhetyöntekijät työskentelevät pääasiassa perheen kodissa. Laitosmuotoinen kuntoutus on aloittanut Kempeleessä perhekuntoutus yksikkö Famialiassa.

Perheryhmäkoti Pudasjärvi, 1 ohjaaja
050 312 7176
perheryhmakoti.pudasjarvi@odl.fi
Tiina Holopainen
perhetyöntekijä
040 686 9670
tiina.qvist(at)odl.fi
Kaisu Kalliorinne
kuntoutusohjaaja
050 312 5677
kaisu.kalliorinne(at)odl.fi
Minna Lehmonen
vastaava kuntoutusohjaaja
050 312 5676
minna.lehmonen(at)odl.fi
Pudasjärven perheryhmäkoti Pudasjärven perheryhmäkoti
050 3127176
perheryhmakoti.pudasjarvi@odl.fi
Sirpa Timonen-Nissi
Pudasjärven perheryhmäkodin johtaja
050 312 6841
sirpa.timonen-nissi@odl.fi
Elina Vihelä
Palvelupäällikkö
0400 225 792
elina.vihela@odl.fi