Nuortenkoti Aurora Haukipudas

 

 

Tasapainoista arkea sijoitetuille lapsille


Nuortenkotimme on turvallinen, vakauttavaa arkea lapsille ja nuorille tarjoava sijaishuoltoyksikkö huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille, psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille. Yksikkö tarjoaa sijoitetulle nuorelle turvallisen kodinomaisen ympäristön kasvaa, kehittyä, kuntoutua ja kotoutua. Työskentelyn perusta on tavoitteellinen kasvatus yhdessä nuoren luontaisen verkoston rinnalla. Työssämme teemme tiivistä yhteistyötä nuoren vanhempien, koulun sekä muun läheisen verkoston kanssa. Erityisosaamisemme ovat psyykkisesti ja haastavasti oireilevat nuoret, joilla on eriasteisia haasteita elämässään joko traumaattisten kokemustensa tai muiden psyykkisesti kuormittavien syiden vuoksi. Toimintamme painopiste on haastavasti käyttäytyvissä nuorissa ja yksikössä on vahvasti maahanmuuttajatyön osaamista. Nuortenkodissamme ovat mahdollisia niin lyhyemmät intervallijaksot kuin pidemmät sijoitusjaksotkin. Pidempiaikaisia asukaspaikkoja lastensuojelulaitoksessamme on seitsemän.

 

Moniammatillista apua


Nuortenkodin moniammatilliseen työryhmäämme kuuluu kahdeksan kokenutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilöstöltämme löytyy vahvaa lastensuojelun erityisosaamista, kuten haastavasti käyttäytyvien sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskentelystä. Yksikön henkilökunta on työskennellyt yhdessä tiiminä jo pitkään ja saanut paljon positiivista palautetta toimintatavoistaan sekä työotteestaan nuorten ja yhteistyötahojen kanssa. Työotteenamme on terapeuttinen lähestymistapa ja hyödynnämme työssämme ODL:n perhe- ja lastensuojelupalveluiden moniammatillista henkilöstöä, johon kuuluu mm. perheterapeutti, yksilöterapeutti ja sairaanhoitajia. Maahanmuuttajien tukena teemme yhteistyötä ODL Säätiön Kidutettujen kuntoutuksen ja Esikoto-hankkeen kanssa. Vanhempien ja perheiden kanssa tehtävään työhön saamme tukea ODL:n Hope-hankkeesta.

 

Kuntoutussuunnitelman & perhetyön tärkeys


Työntekijät on koulutettu Lapset puheeksi – menetelmään. Se toimii myös työmme lähtökohtana. Kokoamme meille muuttavan nuoren läheisverkoston tiiviiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on lähteä yhdessä vahvistamaan nuoren itsetuntoa sekä läheissuhteita pienin konkreettisin askelin. Tapaamisia tai skype-keskusteluita järjestetään kuukausittain ja niissä sovitaan, mitä kukin tekee ja milloin. Koemme tärkeäksi nuoren hyvinvoinnin kannalta hänen koko verkostonsa hyvinvoinnin ja yhteistyön. Nuoren haasteiden tunnistamisen lisäksi pyrimme löytämään arjen asiat, jotka nuorelta onnistuvat ja vahvistamaan niitä. Teemme tarvittaessa tiivistä yhteistyötä kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Tarvittaessa hankimme myös ulkopuolisia palveluita, kuten ravitsemusterapeutin ohjausta tai psykologin tutkimuksia. Jokaiselle lapselle tai nuorelle laaditaan henkilökohtainen kasvatus- ja kuntoutussuunnitelma tukemaan hänen kuntoutumistaan ja pääsemistään kohti tavoitteita. Tuemme lapsen tai nuoren hoito- ja terapiasuhteita sekä terveellisiä harrastuksia. Sijoituksen aikana pidämme tiiviisti yhteyttä lapsen tai nuoren perheeseen ja verkostoihin sekä työskentelemme perheen kanssa yhdessä sovitulla tavalla ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pyrimme jaettuun vanhemmuuteen lapsen tai nuoren asioissa.

 

 

Arjen taidot & itsenäistyminen


Lapsen tai nuoren kuntoutumista nuortenkodissa tukevat turvallinen suhde ohjaajiin, omaohjaustyöskentely, arjen taitojen harjaannuttaminen, koulunkäynti ja täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevilla nuorilla opiskelu tai työssä oppiminen. Tuemme itsenäistyviä nuoria heidän uudessa elämänvaiheessaan. Jälkihuollon toteutuessa kauttamme, voi nuori jatkaa omaohjaussuhdettaan merkityksellisen ihmisen kanssa vielä täysi-ikäisyyden jälkeenkin.

 

Kodinomaista asumista

Nuortenkoti Aurora sijaitsee rauhallisella asuinalueella Haukiputaan Martinniemessä. Kodinomaisissa tiloissamme jokaisella lapsella ja nuorella on oma huone. Nuortenkodin kodinomaiset tilat, oma piha ja lähellä olevat liikuntapaikat sekä ulkoilumaastot mahdollistavat terveellisen kasvun ja kehityksen sekä liikunnan ja ulkoilun. Nuortenkodin läheisyydestä on linja-autoyhteys Ouluun.

 

Toimimme myös vastaanottavana lastensuojeluyksikkönä eli meille on mahdollista sijoittaa nuori kiireellisenä kaikkina vuorokauden aikoina.

 

 

Nuortenkoti Aurora, Haukipudas
Oravanpolku 3, 90850 Martinniemi
050 312 6821
Ohjaajat tavoittaa 24/7
aurora.haukipudas@odl.fi
Satu Putaala
Opiskelija-asioista vastaava (Haukipudas)
satu.putaala@odl.fi
Suvi Siekkinen
Vastaava ohjaaja Haukipudas (paikkakyselyt)
050 312 5984
Elina Vihelä
Palvelupäällikkö
0400 225 792
elina.vihela@odl.fi